Region Uppsala

Region Uppsala inför beredskapslager

Dela
Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.
Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.

Regiondirektören får i uppdrag att låta bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsmaterial. Detta beslutade regionstyrelsens ordförande vid ett möte med övriga regionråd på onsdagseftermiddagen.

Region Uppsala har problem med uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial. Problemen har uppstått i samband med ett leverantörsbyte den 1 oktober. Bristen på förbrukningsmaterial har bland annat lett till att planerade operationer och planerad slutenvård ställs in på Akademiska sjukhuset.

För att minska sårbarheten beslutade regionstyrelsens ordförande nu att ett beredskapslager ska byggas upp inom Region Uppsala. Beredskapslagret ska innehålla tillräcklig utrustning för att förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden.

Akademiska sjukhuset kommer att samla in information från vårdförvaltningarna om behovet av material och därefter göra en bedömning. Budget kommer att arbetas fram. Under förutsättning av att beredskapslagret inryms i befintliga lokaler, utan till- eller ombyggnation, uppkommer främst kostnader i samband med inköp av engångsartiklar, vilka kommer användas i den dagliga verksamheten.

Regiondirektören får i också i uppdrag att i nära dialog med regiondirektörerna i Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro, utreda och klarlägga orsakerna och konsekvenserna med anledning av situationen med brist på sjukvårdsmaterial i samband med leverantörsbytet inom varuförsörjningen. Krisberedskapsperspektivet behöver också analyseras noggrant inför Region Uppsalas arbete med att förstärka det civila försvaret.

- Medborgarna i Uppsala län förväntar sig bättre än inställda operationer. Det är de också värda. Detta är ett led i att skapa en mer robust hälso- sjukvård, säger Erik Weiman (M), regionstyrelsens ordförande.

För mer information:

Erik Weiman (M), ordförande regionstyrelsen: 070 – 691 60 26

Kontakter

Bilder

Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.
Erik Weiman (M), tf ordförande regionstyrelsen.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum