Region Uppsala

Region Uppsala näst bäst på ekologiska livsmedel

Dela

Region Uppsala är näst bäst av Sveriges 21 regioner på att servera ekologiska livsmedel, med en andel på 56,8 procent mot ett snitt på 44 procent. Det är ett av resultaten i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) så kallade Öppna jämförelser för miljöområdet. Nytt för i år är ett fokus på coronapandemins miljöpåverkan.

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.
Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Varje år publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) så kallade Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom flera verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.  Syftet är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Nu har årets rapport om miljöarbetet inom regionerna publicerats.

I mångt och mycket känns siffrorna för Region Uppsala igen från tidigare år, med samma spets inom andelen ekologiska livsmedel. I övrigt kommer Region Uppsala på plats 8 av 21 vad gäller förskrivning av antibiotika, på plats 15 vad gäller fossilfri kollektivtrafik och på plats 15 vad gäller klimatpåverkan från medicinska gaser – en indikator som slår något skevt mot Region Uppsala, som är den region som säljer mest vård av alla till andra regioner.

Region Uppsala kommer på plats 10 när det gäller materialåtervinning, och på plats 9 av 21 när det gäller energieffektivisering. Här har Region Uppsala, som förr låg näst sist i denna kategori, gjort den enskilt största förbättringen av samtliga regioner. Energianvändningen ligger på 182 kWh per kvadratmeter och år för Region Uppsala, rikets snitt ligger på 185 kWh per kvadratmeter och år. Region Uppsala nämns även som ett gott exempel vad gäller sitt arbete med en så kallad plocklista med rekommenderade upphandlade tandvårdsprodukter.

Årets undersökning innehåller även ett par generella teman, utan några jämförelsetal regionerna emellan. Bland annat ett om coronapandemins miljöpåverkan.

- Region Uppsala redovisar förbättringar inom samtliga områden förutom andelen materialåtervunnet avfall. Det sistnämnda förklaras bland annat genom digitaliseringen och att vården av covidpatienter varit avfallsintensiv. Ett stort tack riktas till alla medarbetare som bidragit till dessa förbättringar. Och samtidigt är det tydligt att vi behöver fortsätta arbetet mot miljömässigt hållbara verksamheter för att möta de samhällsutmaningar som vi försöker möta via vårt miljöarbete, säger Marta Fallgren, Region Uppsalas miljöchef.

Nyckelord

Kontakter

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Bilder

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.
Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum