Trafik och samhälle

Region Uppsala satsar på infrastruktur

Dela

Uppsala län planerar för många infrastruktursatsningar under de närmaste åren. Den relativt översiktliga länsplanen – vars innehåll fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018 – har konkretiserats i en genomförandeplan för åren 2021-2027 som beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, länsplanen och Region Uppsala.

Genomförandeplanen beskriver åtgärder med tillhörande budget som planeras under 2021 med utblick fem år framåt. Åtgärder och tidsangivelser är inriktningar som många gånger behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra utredningar, innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuell. Uppsala läns kommuner har haft möjlighet att komma med inspel till genomförandeplanen under höstens kommunrundor.

- Genomförandeplanen är ett betydelsefullt dokument, inte bara för oss politiker utan för att invånarna i Uppsala län på så sätt får en bild över allt vi gör inom regional infrastruktur på relativt kort sikt, säger Johan Örjes (C), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.        

För år 2021 är den planerade budgetramen 132 miljoner kronor, vilket framförallt finansieras via nationell plan och länsplanen. Några av satsningarna som görs under året är:

  • Cykelbarhet mellan Älvkarleby och Skutskär
  • Sidoområdesåtgärder väg 292
  • Åtgärdsvalsstudie för väg 72
  • Korsningsåtgärd väg 292/709/716
  • Förbättrad hållplats väg 55 vid Örsundsbro

Den totalt planerade budgeten för 2021-2027 är 1.245 miljoner kronor.

För mer information:

Johan Örjes (C), Ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, 070-611 52 51

Johan Wadman, Trafikdirektör Trafik och samhälle, 070-762 33 23

Helena Klange, Presschef Trafik och samhälle, 070-367 73 44

Om

Trafik och samhälle
Trafik och samhälleFölj Trafik och samhälle

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafik och samhälle

Fyra spår Uppsala-Stockholmsregionen viktigt för hela Sverige4.4.2022 11:00:48 CEST | Pressmeddelande

I en rapport pekar Sweco på en rad problem för Mälardalsregionen och hela Sverige om investeringen i fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm inte blir av, så som avtalats till år 2034. I rapporten framhålls behovet av ökad kapacitet för hållbara transporter både för resande och gods i den växande Uppsala-Stockholmsregionen. Rapporten är ett svar på Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2022-2033, där den avtalade satsningen på fyrspår endast finansieras till 18 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum