Region Uppsala

Region Uppsala tar höjd för en ny roll inom civilt försvar

Dela

Materialkrisen 2019, pandemin och kriget i Ukraina. Flera uppmärksammade händelser har satt ljuset på Region Uppsalas förmåga att fungera även under mer komplicerade förutsättningar. Till detta kommer den nationella planeringen för det civila försvaret. Vid sitt möte idag behandlade regionstyrelsen såväl ett program för säkerhet och beredskap, som en plan för höjd beredskap och krig. Regionfullmäktige behandlar ärendena i juni.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Planeringen för civilt försvar återupptogs genom den försvarspolitiska inriktningen 2015–2020. Enligt propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (2020/21:30) innebär det bland annat att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret ska vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde, som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, samt krig under en del av denna tid.

- Även för Region Uppsala gäller att verksamheten ska kunna bedrivas under störda förhållanden i åtminstone 90 dagar. Vi har tidigare tagit ett beslut om lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsprodukter, vi fortsätter att vända på stenar för att få till en mer robust och redundant verksamhet, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Plan för höjd beredskap och krig för Region Uppsala innehåller en beskrivning av den verksamhet som Region Uppsala ska bedriva i händelse av höjd beredskap och krig. Den beskriver också vad Region Uppsala ska klara av, hur länge och under vilka förhållanden (planeringsförutsättningarna). I planen finns även principerna för Region Uppsalas krigsorganisation och dess bemanning, ledningsfunktionens övergång från kris till krig, samt en metod för uppföljning av krigsorganisationen.

Enligt program för säkerhet och beredskap ska Region Uppsala vid utgången av 2026 kunna bedriva samhällsviktig verksamhet i minst 90 dagar, inta en bemannad och övad krigsorganisation, krisleda genom en gemensam ledningsmodell, erbjuda en trygg miljö för alla verksamheter, medarbetare och förtroendevalda samt reducera sårbarheter utifrån aktuell hotbild för skyddsvärda tillgångar.  

- Det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld med en högre hotbild ställer nya krav på vår säkerhet och beredskap. Därför är det av stor betydelse att Region Uppsala nu fattar beslut om att anta dessa dokument, säger Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef på Region Uppsala.  

Region Uppsalas avtal med privata aktörer behöver, enligt tjänsteutlåtandet, utvecklas vad gäller krav som ställs på leverans av varor och tjänster vid fredstida kriser, vid höjd beredskap och i krig. Regionstyrelsen beslutade därför vid sitt möte att en process för dialog med privata utförare och civilsamhället ska arbetas fram senast till december 2022. I övrigt kommer program för säkerhet och beredskap, samt plan för höjd beredskap och krig, att behandlas av regionfullmäktige i juni.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72
Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala: 076 – 808 13 24

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni20.6.2022 14:56:19 CEST | Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods). Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum