Konkurrensverket

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort

Dela

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Region Värmland beslutade att ge sina medarbetare en gåva i form av presentkort med ett värde om 2 000 kronor per anställd. I slutet av augusti 2021 slöt regionen därför avtal om presentkort med sju olika leverantörer. Avtalen annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket anser att Region Värmlands avtal med leverantörerna av presentkorten utgör sådana anskaffningar som omfattas av LOU.

Upphandlingen av avtalen skulle därför ha föregåtts av annonsering enligt upphandlingsreglerna. De olika avtalen, som utgör olika delkontrakt i samma upphandling, har ett sammantaget värde som uppgår till drygt 18 miljoner kronor.

– Även inköp av gåvokort ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Att de konkurrensutsätts är viktigt för att ge fler leverantörer möjligheter att leverera till offentlig sektor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Region Värmland ska betala 1 290 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Therése Westermark, enhetschef, 08-700 16 77, therese.westermark@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket förbjuder tillfälligt Nasdaq att ta upp vissa aktier till handel för att skydda konkurrensen3.6.2022 22:12:58 CEST | Pressmeddelande

Nasdaq, som bedriver börshandel i Sverige, har aviserat att de kommer erbjuda handel med aktier i bolag som är noterade på Nordic Growth Markets marknad Nordic SME, utan att de berörda bolagen har lämnat sitt samtycke. Konkurrensverket har funnit att agerandet sannolikt utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning, och ålägger därför Nasdaq att inte ta upp handel med aktier i bolag som finns hos NGM om bolagen själva inte har samtyckt till detta. Beslutet är interimistiskt och gäller tills den fördjupade utredningen är klar.

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt23.5.2022 14:34:08 CEST | Pressmeddelande

Enligt Västra Götalandsregionen fanns bara en leverantör som kunde erbjuda den digitala utbildning i arbetsrätt som regionen hade behov av. Regionen tecknade därför avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det var en otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som yrkar att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum