Sveriges Byggindustrier

Regionala prognoser: Stark byggkonjunktur i hela landet

Dela

Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län ökar bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

Stockholm är den enskilt största byggmarknaden men den kraftigaste uppgången noteras i Södermanlands och Blekinge län. Västernorrlands och Jämtlands län får en något svagare utveckling över prognosåren.

– Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduktionen ska bli kvar på en jämn och hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen mycket viktig. Det är positivt att regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta extra hänsyn till möjligheterna för bostadsproduktion när de gör sin infrastrukturplanering. Däremot saknas en helhetssyn kring aktuella förslag som påverkar de finansiella förutsättningarna för hushållen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Län 2016 (Mdkr) Utveckling 2016-2018
Blekinge 3,7 21%
Dalarna 5,9 14%
Gotland 1,4 14%
Gävleborg 8,8 16%
Halland 7,9 11%
Jämtland 3,9 5%
Jönköping 9,6 14%
Kalmar 7,9 11%
Kronoberg 7,2 18%
Norrbotten 13,7 12%
Skåne 53,6 17%
Stockholm 167,6 17%
Södermanland 7,6 28%
Uppsala 21,1 19%
Värmland 8,9 9%
Västerbotten 11,0 18%
Västernorrland 6,5 3%
Västmanland 8,4 18%
Västra Götaland 74,3 18%
Örebro 10,2 16%
Östergötland 18,8 14%

För information och kommentarer om de lokala prognoserna kontakta en av Sveriges Byggindustriers lokala chefer:

BLEKINGE  Johanna Appelgren, 0706-90 95 99

DALARNA  Mikael Granlund, 0708-36 83 20

FYRBODAL  Pernilla Irewährn, 0706-51 80 67

GOTLAND  Hans Åkerlund, 0704-96 18 01

GÄVLEBORG  Anders Hansson, 070-553 50 02

GÖTEBORG  Andreas Brendinger, 0707-25 68 78

HALLAND Martin Klang, 0768-352 491

HELSINGBORG Eva Hammarbäck, 0730-94 83 33

JÄMTLAND  Staffan Sjömark, 070-649 61 64

JÖNKÖPING  Jan-Åke Andersson, 0709-25 09 90

KALMAR  Göran Elmquist, 070- 680 25 62

KRISTIANSTAD  Anders Fredriksson, 070-223 83 25

KRONOBERG  Kjell Karlsson, 0705-89 01 59

MALMÖ  Anders Gärdsmark, 0708-22 45 60

NORRBOTTEN  Fredrik Kristiansson, 072-553 64 16

SKARABORG  Maria Skoog, 0500-46 43 31

STOCKHOLM OCH SÖDERTÄLJE Elisabeth Martin, 070-561 32 00

SÖDERMANLAND  Marko Pöllänen, 0725-79 78 13

UPPSALA  Anders Ragnarsson, 070-361 57 50

VÄRMLAND  Ulf Zakrisson, 0703-46 73 80

VÄSTERBOTTEN  Johan Hallberg, 070-230 20 47

VÄSTERNORRLAND  Berndt Jonsson, 0706-29 01 93

VÄSTMANLAND  Michael Daun, 0709-30 74 74

ÖREBRO  Annika Almeen, 0768-19 57 87

ÖSTERGÖTLAND Cecilia Johansson, Linköping, 0705-35 57 53 Jan Malmberg, Norrköping, 0705-10 66 25

Dokument

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Regeringens bostadspolitik förs med dubbla tungor16.4.2018 10:01Pressmeddelande

Regeringens vårproposition visar att Sveriges ekonomi växer. Det minskade bostadsbyggandet är dock en varningsklocka, konstaterar Sveriges Byggindustrier. - Bostadspolitiken förs med dubbla tungor. Å ena sidan säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) sig vilja öka bygga mer. Å andra sidan försvarar finansminister Magdalena Andersson (S) kreditrestriktioner som till exempel skärpta amorteringskrav, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum