Jönköpings kommun

Regionen och kommunen utvecklar den palliativa vården tillsammans

Dela

Region Jönköpings län har beslutat att satsa på att utveckla den palliativa vården. Tillsammans med Jönköpings kommun ser Region Jönköpings län över hur den palliativa vården kan utvecklas för att kommuninvånarna ska kunna ges en mer jämlik vård i livets slutskede.

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har haft i uppdrag att se över organiseringen av den palliativa vården. Under våren 2021 har bland annat en uppföljning av den palliativa vården i länet genomförts och den visar på olika förbättringsbehov.

- För att kunna ge en mer jämlik specialiserad palliativ vård i länet kommer Region Jönköpings län att bygga ut den specialiserade palliativa vården och öppna vårdplatser på de tre sjukhusen i länet från och med december månad. Dessutom får Region Jönköpings läns specialiserade sjukvård i hemmet (SSIH) ett större uppdrag och kommer att utöka sin tillgänglighet över dygnet, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Samverkan kring vården i livets slutskede

Samverkan kring vården i livets slutskede ska bli bättre samtidigt som kommunen behöver utveckla sin verksamhet. Syftet är att kommuninvånare som har behov av palliativ vård ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt, oavsett om det gäller allmän eller specialiserad palliativ vård. Det förutsätter också att det finns mer personal med kompetens inom området.

- Den uppföljning som genomförts av den palliativa vården visar också på behovet av att vi som kommun behöver fortsätta arbetet med att kompetensutveckla undersköterskor och sjuksköterskor inom ramen för äldreomsorgslyftet. Under 2021 utbildas drygt 120 vårdbiträden till undersköterskor och det arbetet behöver vi fortsätta med under 2022, säger Stefan Österström, socialdirektör i Jönköpings kommun.

Flexibel palliativ vård

Förslag till framtida utvecklingsarbeten riktas mot en flexibel palliativ vård som utgår ifrån att vården till stora delar utförs i hemmet.

- Kommuninvånare med behov av palliativ vård ska kunna få trygg och god hjälp i hemmet. I de fall det finns akut behov av annan vård, avlastning och omsorg ska vi i samverkan med Region Jönköpings län kunna erbjuda vård i andra former så som på korttidsenhet och i de fall det finns behov av mer avancerad vård så erbjuds vårdplats på sjukhus, säger Stefan Österström.

En flexibel palliativ vård bygger på en god samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun. För att möjliggöra detta finns behov av att utveckla kommunens palliativa team och samverkan med Region Jönköpings läns specialiserade sjukvård i hemmet (SSIH).

- Detta underlättar övergången mellan de olika vårdnivåerna, från vård i hemmet eller på korttidsenhet till sjukhusvård, säger Mats Bojestig.

Nyckelord

Kontakter

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län
Telefon: 010-242 40 30
E-post: press@rjl.se

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Så fortsätter Jönköpings kommun arbetet kring föroreningarna på Mariebo13.10.2021 14:18:32 CEST | Pressmeddelande

Jönköpings kommun är en av flera myndigheter som arbetar med projektet kring föroreningarna i stadsdelen Mariebo. Kommunen har haft flera möten med de boende i olika former och det finns en gemensam kommunikationsgrupp där tjänstepersoner från kommunen, SGU och Länsstyrelsen ingår. De boende i området får regelbunden information utskickad och många informationsmöten har hållits där de boendes synpunkter i projektet tas tillvara.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum