Vänsterpartiet Skåne

Regionfullmäktige Skåne: Regionens årsredovisning och Vänsterpartiets motion om avgiftsbefriad tvångsvård behandlade

Dela

Den tredje april sammanträdde Skånes Regionfullmäktige i Kristianstad. Vänsterpartiet inkom bland annat med en motion om att människor inte borde tvingas betala för tvångsvård.

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja inom psykiatrisk tvångsvård. Idag tar regionen ut avgifter trots att behandlingen sker mot patientens vilja. Det tycker Vänsterpartiet Skåne är fel. Avgifter för tvångsvård har tidigare avskaffats av Region Östergötland, Landstinget i Värmland, Region Halland och Landstinget i Kalmar län.

- Tvångsomhändertagna personer inom psykiatrin tillhör en väldigt utsatt patientgrupp. Att dessutom få betala avgifter för vård man tvingas till är orimligt, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

- När samhället övertar ansvaret för en människas vård är det också rimligt att samhället tar ansvar för eventuella patientavgifter. Vi pratar mycket om att minska klyftorna i jämlikhet. Vi kan inte bara tala om det utan vi måste göra satsningar på riktigt, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i regionfullmäktige, i sitt medhåll.

Motionen om tvångsvård röstades ner till förmån för regionstyrelsens förslag som innebar att frågan läggs på is ytetrligare en tid.

Andra viktiga frågor på dagordningen rörde regionens nyligen släppta årsredovisning för 2017.

- I Sverige blir de rika rikare, men samtidigt så växer köerna på sjukhusen sig långa. Detta är bakvänt. Vi behöver en solidarisk politik som bygger en sjukvård för alla utifrån behov. Med över en miljard i underskott för den skånska sjukvården är det tydligt att rikedomarna behöver omfördelas så att välfärden och sjukvården alltid finns där oavsett vem man är, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Vänsterpartiet inkom också med en enkel fråga till regionledningen efter att Cancerfondsrapporten 2018 delgivit resultat där de visar på stor ojämlikhet i vård för människor med olika utbildningsbakgrund. Ytterligare tre enkla frågor riktas till ordföranden för patientnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden och rörde det ökande antalet anmälningar riktade mot psykiatrin, skyddsombudens rapporter om bristande arbetsmiljö för anställda hos Arriva respektive anställningsformer inom projekt i regionens regi.

För åtkomst till de enkla frågorna, besök vårt pressrum på https://via.tt.se/pressrum/vansterpartiet-skane/m?publisherId=2370597

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum