Vänsterpartiet Skåne

Regionfullmäktige Skåne: Regionens årsredovisning och Vänsterpartiets motion om avgiftsbefriad tvångsvård behandlade

Dela

Den tredje april sammanträdde Skånes Regionfullmäktige i Kristianstad. Vänsterpartiet inkom bland annat med en motion om att människor inte borde tvingas betala för tvångsvård.

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja inom psykiatrisk tvångsvård. Idag tar regionen ut avgifter trots att behandlingen sker mot patientens vilja. Det tycker Vänsterpartiet Skåne är fel. Avgifter för tvångsvård har tidigare avskaffats av Region Östergötland, Landstinget i Värmland, Region Halland och Landstinget i Kalmar län.

- Tvångsomhändertagna personer inom psykiatrin tillhör en väldigt utsatt patientgrupp. Att dessutom få betala avgifter för vård man tvingas till är orimligt, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

- När samhället övertar ansvaret för en människas vård är det också rimligt att samhället tar ansvar för eventuella patientavgifter. Vi pratar mycket om att minska klyftorna i jämlikhet. Vi kan inte bara tala om det utan vi måste göra satsningar på riktigt, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i regionfullmäktige, i sitt medhåll.

Motionen om tvångsvård röstades ner till förmån för regionstyrelsens förslag som innebar att frågan läggs på is ytetrligare en tid.

Andra viktiga frågor på dagordningen rörde regionens nyligen släppta årsredovisning för 2017.

- I Sverige blir de rika rikare, men samtidigt så växer köerna på sjukhusen sig långa. Detta är bakvänt. Vi behöver en solidarisk politik som bygger en sjukvård för alla utifrån behov. Med över en miljard i underskott för den skånska sjukvården är det tydligt att rikedomarna behöver omfördelas så att välfärden och sjukvården alltid finns där oavsett vem man är, säger Sara Svensson gruppledare (V) Region Skåne.

Vänsterpartiet inkom också med en enkel fråga till regionledningen efter att Cancerfondsrapporten 2018 delgivit resultat där de visar på stor ojämlikhet i vård för människor med olika utbildningsbakgrund. Ytterligare tre enkla frågor riktas till ordföranden för patientnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden och rörde det ökande antalet anmälningar riktade mot psykiatrin, skyddsombudens rapporter om bristande arbetsmiljö för anställda hos Arriva respektive anställningsformer inom projekt i regionens regi.

För åtkomst till de enkla frågorna, besök vårt pressrum på https://via.tt.se/pressrum/vansterpartiet-skane/m?publisherId=2370597

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet i Skåne går till val på kortare arbetstid, fler vårdplatser och en tillgänglig, enkel och billig kollektivtrafik21.6.2018 18:46Pressmeddelande

I veckan släppte Vänsterpartiet i Skåne sitt regionpolitiska program för åren 2018-2020. I programmet ryms Vänsterpartiets politik för ett mer jämlikt Skåne - och för en region som inför 30 timmars arbetsvecka, öppnar upp och utökar antalet vårdplatser och arbetar för fri kollektivtrafik för barn, unga och pensionärer.

Rekordstor uppslutning i Vänsterns första majtåg över regionen - Skåne samlas under budskap om arbetsrätt och jämlikhet1.5.2018 17:36Pressmeddelande

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som högtidlighålls sedan 1890. 2018 blev det rekordstor uppslutning över hela Skåne - Vänsterpartiets 14 arrangemang på lika många orter lockade över 6800 deltagare till demonstrationståg, mat och musik. Talade gjorde bland annat Rossana Dinamarca, Hanna Gedin och Momodou Jallow och musiken stod bland andra Mikael Wihe och Röda Kapellet för.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum