C.F. Møller Architects

Reiulf Ramstad arkitekter i samarbete med C.F. Møller Architects vinner internationell tävling om nytt höghus och stationsbyggnad i centrala Oslo

Dela

Projektet heter ”Nordiskt ljus” och vinner bland annat för sin förmåga att anpassa sig efter området samtidigt som den fungerar som ett tydligt landmärke som kan bidra till att utveckla platsen och infrastrukturen i Oslo.

Den begränsade plan- och designtävlingen om utformningen av ”Fjordporten Oslo S” är framtagen under ledning av Bane NOR Eiendom (BNE). Sammanlagt ansökte 24 team om att få delta i tävlingen, av dessa valdes fyra ut.

Vinnarteamet bakom förslaget ”Nordiskt ljus” består av Reiulf Ramstad Arkitekter AS i samarbete med C.F. Møller Architects, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH och Transsolar Climate Engineering.

Rumsliga och platsrelaterade kvaliteter

Det var en enig jury som utsåg förslaget nordiskt ljus till vinnare, utdrag ur motiveringen:

”Projektets föreslagna integration med stationsområdet och utkastets helhetsgrepp kommer att bidra till att vidareutveckla Oslo S som landets största knutpunkt för kollektivtrafik och kommer ge resenärerna vackra nya rumsliga och upplevelsemässiga kvaliteter. Projektet presenterar bra lösningar för sammanhang och utformning av de angränsande stadsrummen. Tillvägagångsättet möjliggör för tillvaratagande och synliggörande av den skyddade Östbanan, och kommer att kunna ge den en central roll som stationens visuella identitet. Projektet framstår som trovärdigt genomförbart och visar på en förståelse för projektets komplexitet...”

Subtilt samspel med omgivningen

Byggnaden består av ett torn med tillhörande bas. Tornet rymmer huvudsakligen kontor, medan basen innehåller servicefunktioner för resenärer. Byggnadens volym är i nivå med Östbanehallens höga ”katedralrum”, och har en nedtrappning inspirerad av Oslos landskap och bebyggelse. Byggnadens material refererar subtilt till den tid då staden byggdes i trä. Genom att kombinera trä med moderna material som strukturell betong och högteknologiskt glas bildas en spännande, levande fasad.

Nordiskt ljus med mycket dagsljus

Tornet fylls av dagsljus. Kontorsytorna har gemensam infrastruktur, pausrum och informella mötesplatser för att underlätta ett flexibelt och mobilt arbetsliv. ”Gröna lungor” i form av vertikala förbindelser över flera plan och terrasser med planteringar ger en bra kontakt med staden och landskapet. Med utgångspunkten att höghuset ska bidra till stadslivet planeras offentliga ytor i tornet — en spektakulär utsiktspunkt som är tillgänglig för alla.

I basen har man skapat områden som det är enkelt att orientera sig i. Byggnadskonstruktionen är tydlig och underlättar förflyttning mellan de olika trafikslagen. En pergola av lätta flätverkskonstruktioner i trä definierar centralstationens nya huvudentré och stora amfitrappor kopplar samman området med Östbanehallens saluhall.

Projektet sätter upp ambitiösa hållbarhetsmål, med hög BREEAM-klassificering (Excellent), samt fokus på LCC, LCA, flexibla lösningar samt fokus på genomförande och kommande verksamhetsperiod.

Bakgrunden till tävlingen

Bane NOR Eiendom (BNE) bjöd i juni 2017 in till en begränsad plan- och designtävling om utformningen av ”Fjordporten Oslo S”.

Bane NOR ska de kommande åren utveckla Oslo S, med syftet att effektivisera och förbättra knutpunkten för kollektivtrafik, underlätta för Fastighetsutveckling och effektiv markanvändning som stöder knutpunkten, utveckla servicefunktioner och kommersiella lokaler samt utveckla Oslo S. med hög arkitektonisk kvalitet. Första steget i detta är stations- och höghusprojektet ”Fjordporten”.

Fjordporten kommer att få en framträdande roll i stadsbilden med sitt centrala läge, volym och höjd samt sin roll i kollektivtrafikknutpunkten. Bane NOR Eiendom har höga ambitioner för det här projektet och önskar genom den begränsade plan- och designtävlingen för Fjordporten hitta ett byggnadsuttryck för höghuset som bättre samspelar med omgivningen och som skapar bra förutsättningar för genomförande och samtidigt säkerställer en hög arkitektonisk kvalitet.

Jury

De inlämnade förslagen bedömdes av en jury med följande sammansättning:

 • Ellen Haug; Civilingenjör arkitektur MNAL Projektledare BNE
 • Tor Saghaug, Civilingenjör, Projektledare BNE
 • Rune Breivik, Cand.agric. Projektledare BNE
 • Jostein Berger Meisdalen Cand.agric, Senior ingenjör Bane NOR Infrastruktur
 • Knut Øivind Ruud Johansen. Direktör för stationer BNE
 • Geir Haaversen, Civilingenjör arkitektur MNAL, A lab
 • Gudmund Stokke, Civilingenjör arkitektur MNAL, Nordic

Andreas Fadum Haugstad, civilingenjör arkitektur MNAL, Norske arkitekters landsforbund har varit juryns sekreterare.

Tävlingsteam

Det var 24 internationella team som ansökte om att få delta i tävlingen. Följande fyra team valdes ut:

 • Reiulf Ramstad Arkitekter, C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure,
  Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, GMBH,
  Transsolar Climate Engineering
 • BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering
 • Ingenhoven Architects (D), Common Ground (Oslo/Berlin), Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult
 • Sauerbruch Hutton (Berlin), Studio Oslo landskapsarkitekter, Bollinger & Grohmann Ingeniører (Oslo), Golder assosiates

Mer om projektet 

Kontakter

Bilder

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Oslo, London, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum