Yrkesplugget i Sverige AB

Rekord i förstahandsval från olika skolor

Dela

Elever från hela 40 olika skolor i Stockholms län valde i första hand en yrkesutbildning på Yrkesplugget.

Elever från 40 olika skolor valde Yrkesplugget i första hand!
Elever från 40 olika skolor valde Yrkesplugget i första hand!

Inför omvalet i maj till gymnasiet i höst har Yrkesplugget Bromma gått igenom ansökningarna för att ta reda på mer om de sökande.

"Vi blev positivt överraskade över att spridningen var så stor och att elever från hela 40 olika skolor i Stockholms län sökt en yrkesutbildning i första hand på Yrkesplugget. Yrkesplugget är verkligen hela länets skola vad gäller Yrkesutbildningar och det här måste vara rekord", säger Börje Lundén ansvarig för kommunikation och marknadsföring på Yrkesplugget.

Av alla grundskoleelever i Stockholm som väljer bygg och anläggningsprogrammet i första hand så valde 26% Yrkesplugget (Stockholms län 5%). Av de i Stockholm som i år valt fordons- & transport programmet i första hand så valde 25% Yrkesplugget, (Stockholms län 8%). 

På Yrkespluggets Byggprogram i Bromma ökade förstahandsansökningarna med 45% mot i fjol, medan ansökningsläget ökade något på fordons- och transportprogrammet jämfört med i fjol.

"Vi ser med tillförsikt fram emot omvalet som sker nu i maj. Följer utfallet från omvalet tidigare års trender kommer Yrkesplugget få utöka antalet klasser på alla program, vilket vi på skolan ser mycket positivt på. Eftersom vi utbildar byggarbetare, transportförare, personbils- och MC-tekniker som alla är yrken där det råder arbetskraftsbrist så är företagen inom dessa branscher också mycket positiva, när elever väljer en yrkesutbildning", säger avslutningsvis Börje Lundén.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Elever från 40 olika skolor valde Yrkesplugget i första hand!
Elever från 40 olika skolor valde Yrkesplugget i första hand!
Ladda ned bild

Länkar

Om

Yrkesplugget i Sverige AB
Yrkesplugget i Sverige AB
Johannesfredsvägen 9-11
168 69 Bromma

08-514 841 40http://www.yrkesplugget.se

Yrkesplugget startades 2006 av Annelee Bergstrand och Kjell-Ove Moss. Tillsammans har de både mångsidig och stor kompetens inom området yrkesutbildningar. 2010 startades Yrkespluggets andra skola, i Uppsala.

Yrkesplugget i Sverige AB har som främsta mål en god ekonomi. Verksamhetens eventuella överskott återinvesteras i bolaget för att bibehålla en bra och jämn kvalité på både undervisning och lokaler.
Skolan satsar på hög personaltäthet och individuella lösningar för sina elever, vilket är ekonomiskt krävande. Trots det är företagets ekonomi stabil och en eventuell lågkonjunktur möter man med tillförsikt. Den goda ekonomin är ett resultat av effektiv resursanvändning. Men också att både personal och elever använder skolans resurser på ett konstruktivt och bra sätt.

Skolans ledning har ett starkt engagemang inom skolutveckling och driver att antal projekt inom området. Man tar också systematiskt emot elever som inte har behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

Yrkesplugget är en skola med god kvalitet och bra resultat. Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och utvärderingar visar att både elever och personal trivs vilket är ett gott tecken på en bra fungerande skola.

Yrkespluggets personal har tillsammans arbetat fram gemensamma kärnvärden och kvalitetsmål. De skall genomsyra hela verksamheten och vara ett stöd i vårt dagliga arbete. Våra kärnvärden är:  Elevfokuserade, Kompetenta, Nytänkande, Lösningsinriktade, Branschfokuserade och Mångfald.

Följ Yrkesplugget i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Yrkesplugget i Sverige AB

Samarbetet mellan skola och näringsliv, pusselbiten för att öka elevunderlag samt att skapa anställningsbara elever på gymnasiet.26.10.2017 12:53Pressmeddelande

I fjol inledde Yrkesplugget ett projekt med Bavaria Stockholm och Bilia personbilar som i år även omfattar samarbete med Din Bil Sverige. Förutom att elever har sin praktik på företagen har samarbetet utvecklats till att gälla också marknadsföring i syfte att öka intresset för utbildningen och att öka elevunderlaget, detta under varumärket "Meckr".

Förebilder är en viktig väg att få unga att välja en yrkesutbildning, samarbete mellan skola och näringsliv en annan viktig pusselbit.3.4.2017 07:30Pressmeddelande

Gymnasieskolan Yrkesplugget skapade fyra från skolan fristående webbplatser för sina olika gymnasieinriktningar. Innehållet skulle vara enkelt att ta till sig, korta filmer med ungdomar som idag jobbar med det de utbildat sig till. På ett eller annat sätt var det viktigt att också få med näringslivet, för ökad trovärdighet och framtidstro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum