Naturskyddsföreningen

Rekordår för den hotade vitryggiga hackspetten

Dela

Det har varit ett mycket lyckat år för den hotade vitryggiga hackspetten. Inom Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspett har det konstaterats elva bekräftade häckningar runtom i landet. Nu bor det minst 60 vitryggiga hackspettar i våra skogar, vilket är det bästa resultatet på mycket länge.

Foto: Esbjörn Nordlund
Foto: Esbjörn Nordlund

– Projektet handlar inte bara om att rädda en art – det är en del i ett större arbete för att på sikt rädda den biologiska mångfalden. Vitryggen är en värdemätare för biologisk mångfald i våra skogar. När vitryggens livsmiljö försvinner finns det en risk att många andra hotade och rödlistade arter också gör det, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Att antalet vitryggiga hackspettar ökar beror i stor utsträckning på arbete med att återskapa vitryggens livsmiljöer, gamla lövskogar med mycket död ved, och att vitryggar flugit in i norra Sverige från Finland. Men även Naturskyddsföreningens mångåriga arbete för att förstärka den vilda populationen, då ungfåglar uppfödda i avel släpps ut i det fria.

– Vi befinner oss i en naturkris med den kraftigaste minskningen av växt- och djurarter i mänsklighetens historia. Vi är därför mycket glada att kunna rapportera om att häckningarna ökar för denna lilla skara fåglar av en akut hotad art, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningens arbete inom Projekt vitryggig hackspett har pågått i över trettio år, vilket inte hade varit möjligt utan ett stort ideellt engagemang och samarbete med andra aktörer. Arbetet går till stor del ut på att bevara och återställa vitryggens skogar genom att samverka och påverka myndigheter, markägare och arbeta för en ny skogspolitik.

– Men det räcker inte. Vill vi ha kvar vitryggen i Sverige krävs ett betydligt mer omfattande arbete för att skydda och återskapa vitryggens livsmiljö. Det handlar om skogar med lövträd och mycket död ved, en skogstyp som nästan försvunnit i Sverige till följd av det moderna skogsbruket med kalhuggning som främsta metod, säger Karin Lexén.

Häckningarna det senaste året har ägt rum i mellansverige och utmed Norrlandskusten.

I början av 1900-talet var vitryggig hackspett en häckfågel i större delar av landet. Men artens utbredningsområde minskade med drygt 90 procent under framför allt senare hälften av 1900-talet.

FAKTA OM VITRYGGIG HACKSPETT

  • Vitryggig hackspett är en av Sveriges mest hotade fågelarter. Den är rödlistad som akut hotad (CR) och har varit det sen 1970-talet. 2022 har det observerats minst 60 individer i Sverige.
  • Arten är beroende av lövskogar med en stor mängd död lövved, där den hittar sin föda som består av bland annat insektslarver.
  • Huvudsakligt hot mot arten är bristen på äldre skogar med hög andel lövträd och gamla döda träd.

Kontakter

Bilder

Foto: Esbjörn Nordlund
Foto: Esbjörn Nordlund
Ladda ned bild

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

Pressinbjudan: Vilka förutsättningar finns för miljöjournalistiken i norra Sverige och resten av Barentsregionen?15.6.2022 10:44:40 CEST | Pressinbjudan

Barentsregionen sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här finns goda förutsättningar för storföretag att investera i naturtillgångar som skog, malm och olja. Men vilka förutsättningar finns det för miljöjournalistiken att granska dessa storföretag, miljörisker och korruption i en tid när hot, hat och påtryckningar mot miljöjournalister ökar? Det diskuteras den 16 juni under ett seminarium som arrangeras av Naturskyddsföreningen och Sveriges Natur, i samband med att Reportrar utan gränser släpper en ny rapport. Välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum