Kompetensföretagen

Rekordboom för äldre kompetens

Dela

Andelen medarbetare över 65 som arbetar i bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag har mer än fyrdubblats på fem år. Många lockas tillbaka till nyckelfunktioner i offentlig sektor, men också specialistjobb och enklare arbeten på deltid lockar allt fler seniorer. Det visar statistik från SCB som Kompetensföretagen låtit sammanställa.

 

– Våra företag har alltid varit bättre på att rekrytera dem som behöver få in en fot eller matchas mot en ny del av arbetsmarknaden. Idag ser vi att personer över 65 gärna vill jobba vidare men kanske på ett annat sätt än tidigare - och då är våra företag attraktiva arbetsgivare, kommenterar Martina Elfgren Lilja, tf. Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

2011 var 1,25 procent av de som fått lön från kompetensföretag över 65 år gamla. Fem år senare - 2016, var 4,19 procent av de som fått lön från kompetensföretag över 65. Det innebär att andelen sysselsatta personer i gruppen 65+ ökat med 335 procent i medlemsföretagen på fem år. Detta visar att bemanningsföretag har en nyckelroll för att äldre arbetskraft ska hitta nya vägar på arbetsmarknaden. 

– Vi vet att våra företag jobbar medvetet med att locka seniorer tillbaka till skola och vård runtom i landet och då vill man inte återgå till sina gamla arbetsgivare utan man ställer höga krav på bemötande, flexibilitet och lyhördhet hos arbetsgivaren. Medarbetarundersökningar vi gjort visar att äldre personer ofta jobbar deltid, trivs mycket bra med sin anställning och upplever arbetet som meningsfullt, kommenterar Martina Elfgren Lilja.

Kompetensföretagen har bett statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställa statistik över medlemsföretagens löneutbetalningar nationellt och regionalt 2011 och 2016. A-skatt och arbetsgivaravgifter kopplade till dessa löneutbetalningar och ålder, bakgrund och regional fördelning för de personer som mottagit dem har också sammanställts.

Kompetensföretagen har fler än 600 medlemsföretag. Av dessa finns 572 företag med i SCB:s statistik för 2016. De anställda i dessa företag motsvarar cirka 70 procent av de personer som fått löneutbetalningar inom SNI-koden för bemanning, vilket ligger till grund för uppskattningen att branschorganisationen idag organiserar cirka 70 procent av branschen.

Totalt rör det sig om nästan 7 000 personer över 65 över hela landet som fått arbete under 2016, jämfört med cirka 1 600 personer 2011. Samtliga anställningar omfattas av kollektivavtal.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000, varav 55 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med fler än 600 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Kommentar till vårändringsbudgeten - Kompetenskrisen kräver samverkan16.4.2018 19:00Nyheter

– Regeringens vårändringsbudget beskriver åter kompetensbrist och arbetslöshet parallellt - detta verkar vara det nya normalläget på svensk arbetsmarknad. Det är uppenbart att bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretags tjänster är underutnyttjade av Arbetsförmedling och offentlig sektor i detta läge, kommenterar Bemanningsföretagens tf. Förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja. 40 procent av svenska företag har svårt att hitta kompetens. Stora delar av offentlig sektor har svårt att hitta nyckelkompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på etablering i vårändringsbudgeten går direkt till Arbetsförmedlingen. – Det är våra företags tjänster som efterfrågas när man anställer nyanlända eller icke svensktalande personer på arbetsmarknaden idag. Det är inte minst etableringsjobben ett kvitto på, där de privata arbetsgivarna kräver att våra företag ska sköta matchningen, fortsätter Elfgren Lilja. – Meda

Kommentar till Handelsanställdas förbunds rapport om bemanning i partihandeln5.4.2018 11:11Nyheter

Handelsanställdas förbunds senaste rapport ”bemanning i partihandeln” är en blandning av förutfattade meningar, missvisande påståenden och en negativ ideologisk inställning till inhyrning i allmänhet och till konsulter i synnerhet. Det är ingen hemlighet att Handels under en lång tid försökt att kraftigt begränsa inhyrning av konsulter. Man refererar till konsulterna, vilka ofta är nyanlända och utlandsfödda, som ett "b-lag". I ljuset av detta är det inte svårt att förstå att de inhyrda medarbetarna inte vill vara fackligt anslutna när de förminskas av organisationen som borde vara deras företrädare. Att uttala sig kränkande om våra medlemmars medarbetare bidrar mer till att försämra kulturen och gemenskapen ute på arbetsplatserna än något annat. Det är den typen av uttalanden som framkallar det Handels säger sig vilja motarbeta. Konsulterna inom partihandeln har kvalificerade arbeten på alla nivåer och för många är jobbet som konsult det första i en lång och framgångsrik karriär. Att

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum