If Skadeförsäkring

Rekordhög kundnöjdhet och förnyelsegrad bakom historiskt resultat för If

Dela
”If gör sitt starkaste kvartalsresultat någonsin, trots osäkerheten i omvärlden. Vår kundnöjdhet och förnyelsegrad slår rekord. Kombinerat med en mycket bra kundtillväxt är vi väl rustade för att hantera kommande osäkerhet”, säger Ifs VD och koncernchef Morten Thorsrud som i dag presenterar resultatet för årets första kvartal.
Ifs VD och koncernchef Morten Thorsrud presenterar Ifs resultat för årets första kvartal.
Ifs VD och koncernchef Morten Thorsrud presenterar Ifs resultat för årets första kvartal.

Det är en turbulent tid. Pandemin hade knappt hunnit klinga av förrän omvärlden kom att präglas av Rysslands invasion av Ukraina.

If har klarat sig väl igenom pandemin och gör ytterligare ett starkt kvartal. Faktum är att det första kvartalet 2022 är vårt starkaste hittills. If växer i alla länder och inom alla affärsområden. Den sammanlagda tillväxten är hela 6,9 procent.

Det tekniska resultatet ökar med mer än 10 procent till 2 465 MSEK (2 193), och totalkostnadsprocenten för första kvartalet förbättras till 80,8% (81,5% under Q1 2021). Något som gläder mig särskilt är att vår förnyelsegrad är högre än någonsin. 9 av 10 If-kunder väljer att förnya sina försäkringar inom privatsegmentet. Förnyelsegraden har förbättrats i alla affärsområden. I kombination med att både kundnöjdhet och tillväxt når rekordnivåer är det ett styrkebesked.

Ifs utveckling är på många sätt en spegling av samhället och det finns fyra trender att ta hänsyn till.

Samhällets sökande efter det nya normala efter pandemin. Det finns fortfarande eftersläpande spår av coronapandemin i vårt resultat. Nu kan vi se att biltrafiken närmar sig normala nivåer och att resandet har tagit fart.

Geopolitisk instabilitet ger nya utmaningar, för både kunder och försäkringsbranschen. Rysslands invasion av Ukraina präglar vår del av världen, men själva kriget påverkar inte försäkringsverksamheten i någon större grad, då krig i regel är undantaget från försäkringsvillkoren. Däremot är situationen för företag med verksamhet i Ryssland mer komplicerad ur ett försäkringsperspektiv.

Generellt ökande inflation, som tilltar ytterligare som en följd av kriget. Här ser vi nu också en risk att företag blir underförsäkrade om priset på råvaror eller komponenter ökar snabbt. Detta är en ny situation. Inte sedan If grundades har vi sett att stora företag riskerar underförsäkring på grund av snabba värdeökningar.

Störningar i globala försörjningskedjor. Den svaga nybilsförsäljningen, framför allt i Sverige, inverkar negativt på Ifs tillväxttakt. Den beror inte på någon vikande efterfrågan, tvärtom. Efterfrågetrycket är starkt. Problemet är biltillverkarnas leveransproblem. När halvledarbristen är under kontroll förväntar vi oss dock en stark utveckling inom nybilsförsäljningen.

Osäkerheten av två på varandra följande omvälvande samhällskriser visar vikten av stabila försäkringsbolag som hjälper individer och företag att hantera risker. Vi ska fortsätta att vara vid våra kunders sida. Det är det som ligger bakom vår framgångsrika kombination av rekordhög kundnöjdhet, förnyelsegrad, och tillväxt.

Morten Thorsrud
VD och koncernchef

Koncernresultat för första kvartalet

Koncernens resultat för första kvartalet 2022 visar en fortsatt stark utveckling för Nordens största försäkringsbolag.

  • Totalkostnadsprocenten för första kvartalet är 80,8 (81,5 under Q1 2021).
  • Tekniskt resultat för kvartalet är 2 465 MSEK (2 193).
  • Premieinkomst under kvartalet var 20 164 MSEK (18 229).
  • If har totalt en premietillväxt på 6,9 procent för kvartalet.
  • Investeringsresultatet visar en vinst under första kvartalet med 594 MSEK (572).

 

Det svenska resultatet

If växer med 3,4 procent på den svenska marknaden. Tillväxten begränsat relativt kraftigt av den svaga nybilsförsäljningen, som i sin tur beror på produktionssvårigheter.

  • Premieinkomsten under första kvartalet var 5 496 MSEK (5 288 MSEK under Q1 2021).
  • Det tekniska resultatet landade på 1 023 MSEK (1 046 MSEK)
  • Totalkostnadsprocenten för Q1 var 76,0 (74,5).

Här kan du läsa mer om Ifs ägare Sampos resultat, samt få mer information om Ifs resultat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ifs VD och koncernchef Morten Thorsrud presenterar Ifs resultat för årets första kvartal.
Ifs VD och koncernchef Morten Thorsrud presenterar Ifs resultat för årets första kvartal.
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

If låter serietecknare synliggöra ojämlik hjärt-lungräddning6.3.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Försäkringsbolaget If har låtit serietecknaren Moa Romanova ta fram en instruktionsaffisch om hjärt-lungräddning där en kvinna får hjälp. Kvinnor får i lägre utsträckning hjälp när de drabbas av plötsligt hjärtstopp i offentliga miljöer. Kvinnor är också i regel osynliga i det instruktionsmaterial som finns om hjärt-lungräddning. If och Moa Romanova vill uppmärksamma att kvinnors hjärtan förtjänar hjälp i samma grad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum