Lantmäteriet

Rekordhöga inteckningsvolymer på småhusmarknaden

Dela

Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar i fastigheter ligger kvar på en mycket hög nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 107 miljarder kronor eller motsvarande 1,7 procent. Procentuellt är ökningen den största sedan december 2015.

Det totala beloppet för inteckningar i fastigheter exkl. bostadsrätter uppgår till 6,5 biljoner kronor (6 472 miljarder) per mars månad. Även inteckningar i utländsk valuta ökar och motsvarar nu 15,1 miljarder kronor.

-        Om man jämför antalet nya inteckningar för det första kvartalet 2021 med samma period 2022 så har antalet nya inteckningar ökat med 5 procent. Det är prisökningen på bostäder, framförallt villor, som påverkat tillväxttakten för inteckningar i fastigheter. Vi ser fortfarande ett högt inflöde av ansökningar om inteckningar, men det kan naturligtvis bero på en eftersläpning eftersom lagfart kan sökas inom tre månader efter genomförd fastighetsaffär, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Ovanliga effekter i pandemins spår

En av pandemins ovanliga ekonomiska effekter är de ökade bostadspriserna. Hushållens sparande har ökat till följd av de senare årens pandemirestriktioner. Detta har i sin tur medfört att utrymmet att lägga mer pengar på sitt boende ökat. Andra bakomliggande faktorer är låga räntor och bostadsbrist i storstadsregioner där bostadsbyggandet inte ökar i samma takt som befolkningsökningen. Då stiger efterfrågan på bostäder och priserna stiger. Stigande priser driver i sin tur ett ökat lånebehov som medför ökade inteckningar i fastigheter.

-        Vi har haft en peak i verksamheten de senaste två åren med såväl höga volymer som en hög prisutveckling genom i stort sett hela pandemin sedan juni 2020 fram till dagens datum. Vi ser dock en avmattning av antalet lagfartsärenden med 10 procent färre sålda bostäder under årets första kvartal jämfört med samma period 2021.

2021 var ett nytt rekordår för volymen på den svenska fastighetsmarknaden. Utvecklingen ser ut att fortsätta under det första kvartalet 2022 även om antalet köp mattats av, säger Dennis Lindén.

Betydligt högre ökningstakt än i fjol

Det totala inteckningsbeloppet har ökat med 381 miljarder kronor eller motsvarande 6,3 procent jämfört med mars 2021. Det innebär att ökningstakten är betydligt högre än föregående kvartal.

Av det totala beloppet för inteckningar, 6,5 biljoner kronor (6 472 miljarder), står Stockholm län, Västra Götaland och Skåne tillsammans för 3,8 biljoner kronor, vilket motsvarar närmare 60 % av totalbeloppet.

På kommunnivå märks de största ökningarna särskilt för Skellefteå där inteckningarna ökat med närmare 16 procent under det senaste året. I övrigt märks ökningar på mellan 9 och 16 procent i fjällkommuner som Älvdalen, Härjedalen, Malung-Sälen och Storuman.

För mer information, kontakta:

Dennis Lindén, enhetschef Lantmäteriet

Telnr: 026-63 34 48

E-post: dennis.linden@lm.se

Inteckningsbelopp per län, belopp i SEK (kommunsiffror finns som bilaga, se nedan)

Län

Belopp, kvartal 1 2022

Belopp, kvartal 1 2021

Skillnad i %

Blekinge

85 040 359 642

80 498 369 810

5,64%

Dalarna

148 176 058 919

138 874 215 671

6,70%

Gotland

46 148 909 738

43 459 108 072

6,19%

Gävleborg

133 383 164 783

125 676 730 353

6,13%

Halland

247 309 235 076

233 087 826 442

6,10%

Jämtland

81 845 704 646

76 385 027 895

7,15%

Jönköping

197 401 142 581

186 062 657 012

6,09%

Kalmar

145 487 889 596

137 306 969 488

5,96%

Kronoberg

108 991 249 302

102 326 317 087

6,51%

Norrbotten

112 457 516 573

106 967 771 719

5,13%

Skåne

899 811 017 880

847 163 490 150

6,21%

Stockholm

1 760 648 831 975

1 655 456 837 139

6,35%

Södermanland

181 956 109 111

169 102 278 261

7,60%

Uppsala

237 978 602 679

224 504 155 803

6,00%

Värmland

144 914 797 878

136 995 601 726

5,78%

Västerbotten

140 214 276 921

130 123 343 889

7,75%

Västernorrland

110 194 894 656

105 051 583 872

4,90%

Västmanland

150 025 463 256

141 245 214 155

6,22%

Västra Götaland

1 101 550 581 752

1 038 180 738 683

6,10%

Örebro

156 968 114 630

148 246 079 186

5,88%

Östergötland

281 739 721 357

264 506 357 287

6,52%

TOTALT

6 472 243 642 951

6 091 220 673 700

6,26%

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum