Svenska Teknik&Designföretagen

Rekordnoteringar i orderstocksindex för teknikkonsult- och industrikonsultföretag

Dela

Enligt Svenska Teknik&Designföretagens Investeringssignal ökade orderstocksindex mellan september till januari för både teknikkonsult- och industrikonsultföretagen, vilket betyder rekordnoteringar i båda fallen. Sammantaget tror 42 % av företagen på ökande och 51 % på oförändrad orderingång fram till sommaren. Endast 7 % tror på minskad orderingång.

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar (arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter) sänder fortsatt mycket positiva signaler kring orderläge, prisutveckling och lönsamhet. Det är endast bostadssektorn som har mattats av sedan hösten 2017. Viss avmattning kan också avläsas på regional nivå, i enstaka regioner. Men även om bostadsbyggandet nu minskar, så ser utvecklingen för arkitektbranschen som helhet fortsatt positiv ut. Det är fler arkitektföretag som tror på ökande orderingång än tvärtom.

Industri- och teknikkonsulterna nådde nya rekordnoteringar på orderstocksindex, vilket ytterligare understryker det starka orderläget. Medlemsföretagen ser fortsatt ljust på orderutvecklingen framöver. Även arkitektföretagen är fortsatt optimistiska även om de signalerar färre uppdrag på bostadssektorn, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Kombinationen rekordstarkt orderläge, ökande debiteringsgrader och positiv prisutveckling har lett till en förbättrad lönsamhet under 2017. 48 % av företagen uppgav att rörelsemarginalen var bättre under 2017 än året innan, medan 21 % av företagen svarade att den försämrats. Dessutom trodde 36 % av företagen på fortsatt förbättrad rörelsemarginal under 2018 medan endast 15 % trodde på en försämring.

Rekryteringsbehovet håller i sig, den sammantagna personalomsättningen för arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter under 2017 var hela 18 %. De flesta företagen behöver anställa men många vakanser förblir ofyllda. Arkitekterna uppvisar ett minskande rekryteringsbehov, till följd av en avmattning på bostadssektorn, men det är fortfarande 57 % av arkitektföretagen som behöver anställa.

I medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 106 företag som tillsammans har cirka 23 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under januari och februari månader. Investeringssignalen publiceras tre gånger per år. 

 

Läs investeringssignalen här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Svenska Teknik&Designföretagen
Svenska Teknik&Designföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00https://www.std.se/

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.std.se

Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Teknik&Designföretagen

Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i Europa4.6.2018 07:52Pressmeddelande

Den europeiska organisationen för teknikkonsulter (EFCA, European Federation of Consulting Engineering Associations) presenterar sin konjunkturbarometer för våren 2018; EFCA Barometern. Den visar att utvecklingen i Europa varit fortsatt god och att de flesta marknader nu är stabila eller starka. Endast tre länder rapporterar om svag eller mycket svag marknad; Spanien, Rumänien och Grekland. Sverige fortsätter att vara en av de ledande marknaderna i Europa.

Ny rapport från Svenska Teknik&Designföretagen - Samhällsbyggnad och klimatet12.3.2018 15:36Pressmeddelande

Rapporten belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ett klimatsmart Sverige. En av utmaningarna för ett klimatsmart Sverige är kunskapen kring upphandling kopplat till långsiktighet, kvalitet och förmågan att se behov utifrån en övergripande synvinkel. Alltför ofta står denna långsiktighet i konflikt med traditionella arbetsmetoder, stuprörstänkande, kortsiktiga ekonomiska kalkyler och bristande förändringsvilja. Världen står inför enorma utmaningar när det gäller att skapa ett framtida hållbart samhälle. Om vi inte snarast bryter den pågående snabba, negativa klimatutvecklingen riskerar vi helt förändrade förutsättningar för att leva och bo. - Klimathotet – storleken och omfattningen – är mycket allvarligare och mer omfattande än vad nuvarande politik och föreslagna lösningar klarar att hantera, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen. Med denna rapport vill vi som bra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum