Skogssällskapet

Rekordpriser på skogsmark i södra Sverige

Dela

Prisökningarna på skogsfastigheter i södra Sverige har nått toppnivåer. Det är de högsta noteringarna sedan Skogssällskapet började med sitt rikstäckande Skogsindex 2010. Ändå är investeringsläget bra enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. Skälet är de höga virkespriserna.

Svensk skogsindustri går på högvarv. Massa- och pappersindustrin har en stark efterfrågan på sina produkter och likaså sågverken, med en långvarig prisökning på trävaror som tidsmässigt är av rekordkaraktär. Allt detta gör att virkesmarknaden är mycket stark just nu.

– Virkespriserna har ökat mest i södra Sverige. Efterfrågan på virke är väldigt stor, och i kombination med små virkeslager har det gjort att virkespriserna har gått upp, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet i Linköping.

De höga virkespriserna matchas av att priserna på skogsmark fortsätter att stiga i hela landet, men allra mest i södra Sverige.

– Skogsmarkspriserna i Sverige ökar snabbast i söder, främst Götaland, men eftersom virkespriserna har gått upp mer än fastighetspriserna så är det ändå fortsatt lönsamt att investera i skog, säger Ulrik Abelson.

Det låga ränteläget är ett skäl till att skogsmark är en bra investering.

– På skogsmark med en bra tillväxt i södra Sverige kan skogen växa med 6 % per år. Det är att jämföra med bankräntorna som i de flesta fall är betydligt lägre.

Just detta är en förklaring till att priserna på fastigheter också kan komma att fortsätta stiga, säger Ulrik Abelson.

Ett lågt utbud av skogsfastigheter bidrar också till att driva upp priserna, samtidigt som den inbromsande bostadsmarknaden kan hålla nere priserna något – framförallt när det gäller mindre bostadsdominerade lantbruksfastigheter.

– På skogsfastigheter med mycket byggnader kan man alltid dra vissa paralleller till bostadsmarknaden, även om det är fundamentalt olika marknader. Men läget på bostadsmarknaden påverkar ändå, framför allt på ett psykologiskt plan, säger Ulrik Abelson.

Fyra faktorer som påverkar skogsmarkspriserna:

  1. Virkesmarknaden. Stigande virkespriser ökar fastigheternas avkastningsvärde.
  2. Ränteläget. Lågt ränteläge gör skogsmark till en lönsam investering.
  3. Utbudet. Litet utbud driver upp priserna.
  4. Bostadsmarknaden. Påverkar framförallt mindre, bostadsdominerade lantbruksfastigheter, men kan påverka på ett psykologiskt plan även på andra håll.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Ulrik Abelson är fastighetskonsult och jobbar med östra och södra Sverige. Han är baserad i Linköping.
Ulrik Abelson är fastighetskonsult och jobbar med östra och södra Sverige. Han är baserad i Linköping.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14 CETNyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum