Första AP-fonden

Rekordsnabb återhämtning och hög aktivitetsnivå bidrog till ett starkt resultat

Dela

Det första halvåret präglades av en hög aktivitet på världens kapitalmarknader, till följd av en rekordsnabb återhämtning och fortsatt god riskaptit. Första AP-fondens (AP1) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 11,0 procent före kostnader och 10,9 procent efter kostnader. Totalt har 4,2 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid halvårsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 431,5 miljarder kronor.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar resultatet:

”Första AP-fonden har genom sin långsiktighet goda möjligheter att bära risk på ett effektivt sätt, och en positiv syn på risktagande var också gynnsamt för fondens avkastning under det första halvåret. Vi har varit väl positionerade i rådande marknadsläge och de flesta tillgångsslagen i portföljen har bidragit positivt till avkastningen. Stockholmsbörsen var under 2021 en av de starkaste börserna i världen (mätt i avkastning i SEK), bland annat till följd av ett stort antal framgångsrika börsintroduktioner. Vår betydande exponering mot aktier, både globalt och i Sverige, var den huvudsakliga anledningen bakom den positiva avkastningen, men även fastigheter och andra alternativa investeringar bidrog positivt till totalavkastningen.

Under första halvåret har enorma kapitalflöden styrts mot gröna investeringar, och AP1 har fullt fokus på att nyttja den rörelsen för att skapa avkastning. Under perioden genomfördes en investering i Northvolt, där AP1 i ett gemensamägt bolag tillsammans med AP2, AP3 och AP4 investerade 400 miljoner USD. Ett bra exempel på hur vi som långsiktig investerare kan engagera oss i bolag och vara en trans¬formativ kraft i den globala klimatomställningen och bidra positivt till både pensionssystemet och vårt samhälle.

Även om det lönat sig att ta risk på de globala kapitalmarknaderna under våren, kan vi konstatera att det inte gått spikrakt uppåt. Ett viktigt skäl har varit olika åsikter om inflationsförväntningarna. Där vissa investerare ser stora risker i enorma penning- och finanspolitiska stimulanser, ser andra att ett fortsatt lågt ränteläge möjliggör stora investeringar, ökad sysselsättning och värdetillväxt utan nämnvärd överhettningsrisk. Konsekvensen har varit en ganska ryckig utveckling som kan liknas vid att marknaden dansar foxtrot, där stora steg framåt följts av snabba steg tillbaka. I vissa marknadssegment har värderingarna stundtals kunnat verka överdrivna men risker för övertryck har hittills pyst ut gradvis och kontrollerat. Vi går en spännande höst till mötes och fortsätter att bevaka utvecklingen, med siktet fast inställt på vårt långsiktiga uppdrag, att skapa hög avkastning, genom föredömlig förvaltning, till låga kostnader.” 

Nyckeltal

30 Jun 2021

30 Jun 2020

31 Dec 2020

Utgående fondkapital, mdkr

431,5

355,0

392,6

Periodens resultat, mdkr

43,1

-6,6

34,8

Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr

-4,2

-4,2

-7,9

Ingående fondkapital, mdkr

392,6

365,8

365,8

Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent*

0,06

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent*

0,02

0,03

0,02

Total Förvaltningskostnadandel, procent*

0,08

0,09

0,08

Avkastning efter kostnader, procent

10,9

-1,8

9,7

Real avkastning efter kostnader, procent

10,4

-1,0

7,0

Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, procent**

9,9

5,8

8,4

Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent**

9,0

7,8

8,0

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent**

8,0

6,7

7,0

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt.
**Vid halvårsrapport beräknas även annualiserad avkastning för 5 respektive 10 år.

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 28
103 25 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 431,5 miljarder kronor (30 juni 2021) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

Rapid economic rebound and high market activity enabled a strong financial result21.7.2021 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2021 was characterised by high global capital market activity backed by a rapid economic rebound and strong risk appetite. Första AP-fonden’s (AP1) financial return for the first half of 2021 was 11.0 per cent before expenses and 10.9 per cent after expenses. A total of SEK 4.2 billion was transferred to the income pension system and at the end of June 2021 the Fund had assets under management of SEK 431.5 billion.

Första AP-fonden (AP1) delivered a return of 9.7 per cent and reduced its carbon footprint and costs considerably in 2020.25.2.2021 09:00:00 CET | Press release

During a challenging year AP1 delivered a high return of 9.7 per cent after costs, with net investment income amounting to SEK 34.8 billion. SEK 7.9 billion were transferred to the national income pension system. The Fund’s year-end assets under management amounted to SEK 392.6 billion. Costs were cut by SEK 123 million, a decrease of 29 per cent year-on-year, and the equity portfolio’s carbon footprint was reduced by 46 per cent during the same period.

Första AP-fonden redovisar en avkastning på 9,7 procent och sänkte koldioxidavtrycket och kostnaderna kraftigt under 202025.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Under ett utmanande år levererade Första AP-fonden en hög avkastning på 9,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 34,8 miljarder kronor. Totalt har 7,9 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 392,6 miljarder kronor. Under året har kostnaderna sänkts med 123 miljoner kronor, en minskning med 29 procent, och aktieportföljens koldioxidavtryck sänktes med 46 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum