Sida

Rekordstort humanitärt stöd från Sida till växande antal flyktingar

Dela

Den humanitära situationen i världen förvärras då allt fler människor drabbas av krig, konflikt och naturkatastrofer. I dag är drygt 128 miljoner människor beroende av humanitärt stöd men bara hälften av hjälpbehoven är finansierade. För att kunna agera snabbt och möta de växande behoven har biståndsmyndigheten Sida en rekordstor budget på drygt fyra miljarder att fördela till 30 olika kriser. En stor del betalas ut nu i början på året.

Antalet drabbade människor i behov av humanitärt stöd och skydd har ökat dramatiskt sedan 2010 från 53 miljoner till 128 miljoner i år enligt siffror från FN. Ungefär hälften av dem, 65 miljoner människor, är på flykt främst från krig och konflikt. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. 60 procent är internflyktingar och ungefär hälften är barn.

Majoriteten av det humanitära biståndet (80 procent) utförs i konfliktområden och 55 procent av världens flyktingar flyr från tre specifika konflikter: Syrien, Afghanistan och Sydsudan.

Också kostnaderna för att möta de växande humanitära behoven har ökat dramatiskt. FN:s appeller som är en begäran till länder och organisationer om finansiering, har fyrdubblats på tio år. Finansieringen följer däremot inte den brant stigande behovskurvan: under 2017 var bara 59,5 procent av appellerna finansierade.

– Trots en rekordstor budget på fyra miljarder kronor är vi i en svår situation och måste göra svåra prioriteringar. Vi måste sätta livräddande insatser främst även om mycket annat viktigt också behövs, säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för det humanitära biståndet på Sida.

Sverige är en stor givare och återfanns förra året på sjunde plats på listan över länder som ger mest humanitärt bistånd till FN-appellerna, efter USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Kanada och Norge.

Det humanitära stödet från Sverige har ökat från 4,9 miljarder kronor 2015 till 7,2 miljarder 2018, där Sida i dag står för drygt 4 miljarder och Utrikesdepartementet (UD) för nära 3,2 miljarder.

Sida ger stöd genom humanitära organisationer och fokuserar på 30 kriser världen över, 15 större och 15 mindre. I början av året betalas den största delen av stödet ut. Då får de största kriserna 2 149 miljoner kronor och de mindre får 228 miljoner. Resten betalas ut vid en halvårsöversyn och till en reservfond på 1,3 miljarder i beredskap för hastigt uppkomna kriser.

UD ger främst icke öronmärkt humanitärt stöd till FN-organisationer och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Precis som tidigare år är det Syrien-krisen som får det största Sidastödet (350 miljoner kronor) följt av krisen i fyra länder runt Tchadsjön (Tchad, Niger, Nigeria och Kamerun som får 249 miljoner kronor), därefter Jemen. Den förvärrade situationen i Demokratiska republiken Kongo har lett till att stödet ökat rejält i år. En annan kris som får stort stöd pågår i Sydsudan och i de omkringliggande länderna som har tagit emot ett stort antal flyktingar.

1 352 miljoner behålls i en reservfond för hastigt uppkomna eller förvärrade kriser under året som exempelvis jordbävningar, översvämningar och torka. Reservfonden är viktig. En lärdom från torkan och svältkatastrofen på Afrikas horn under 2011, då 250 000 människor dog, är att agera snabbt på varningssignalerna innan katastrofen slagit till med full kraft.

– Det var därför som en del av förra årets reservfond betalades ut redan tidigt på året då en av de största matosäkerhetskriserna i modern tid uppstod i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen. Genom att vi agerade snabbt och gav stöd till matutdelning och annat så kunde vi hejda krisen från att förvärras och vi fick dessutom med oss många andra givare som agerade snabbt, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

­– Även när 600 000 rohingyas flydde från Myanmar till Bangladesh i en av de snabbaste flyktingkriserna i modern tid, var Sidas snabba agerande oerhört betydelsefullt. På kort tid fyrdubblade vi det humanitära stödet till mer än 200 miljoner kronor.

Samtidigt som behoven ökar blir det allt svårare att arbeta humanitärt.

­– Vi ser i dag fler medvetna attacker mot humanitära mål som sjukhus, kliniker och skolor. I Nigeria har internflyktingar drabbats av ett stort antal självmordsbombare både på boenden och på marknaden. Under 2017 dödades mer 100 hjälparbetare i länder som Afghanistan, Sydsudan, Somalia och Syrien, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

­Attackerna har gjort att en del av finansieringen nu går till säkerhetsarrangemang och en insats kan i dag kosta tio gånger mer än för några år sedan. Pengar som istället kunde ha gått till andra viktiga stöd till behövande.

– Trots den förvärrade säkerhetssituationen är det viktigt att följa upp vårt stöd. Förra året gjorde vi mer än 40 uppföljningsresor till några av världens farligaste länder.

Svårigheten att skydda hjälparbetare leder till kriser av nya proportioner eftersom många människor under belägring helt enkelt inte kan nås när humanitära organisationer nekas tillträde.

– När konvojer med mat och mediciner inte får fri lejd för att nå människor i svåråtkomliga områden skapar det stora svårigheter. I Syrien har 420 000 människor funnits i belägrade områden, och 2,56 miljoner i områden som blivit svåra att nå. De har regelbundet blivit avskurna från humanitärt stöd, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

Dagens kriser får sällan en politisk lösning, utan riskerar att permanentas. Enligt FN blir människor kvar i flyktingläger i 20 år i genomsnitt.

– Akuta humanitära situationer har omvandlats till kroniska kriser. Samtidigt som vi kämpar för att snabbt ge stöd till nya och förvärrade kriser i Myanmar, Demokratiska republiken Kongo och norra Nigeria måste vi samtidigt hantera kriser i Somalia, Sydsudan, Afghanistan och Centralafrikanska republiken som fortgår år efter år, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

Humanitära biståndet i siffror

Kostnaderna för att möta de humanitära behoven har fyrdubblats på tio år. FN:s humanitära appeller för 2018 omfattar 22,2 miljarder USD. 2017 finansierades de humanitära appellerna till lite mer är hälften (59,5%). Det är för tidigt än att säga hur appellerna kommer att finanserias i år.

Sidas humanitära budget har ökat stadigt under de senaste åren.

2015 – 2 777 miljoner kronor

2016 – 2 975 miljoner kronor

2017 – 3 175 miljoner kronor

2018 – 4 050 miljoner kronor

Så här kanaliserades Sidas humanitära stöd 2017

Civilsamhällesorganisationer – 35 procent

FN-organisationer – 24 procent

Rödakorsrörelsen – 22 procent

Humanitära fonderna – 17 procent

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) – 3 procent

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt24.9.2018 13:38Pressmeddelande

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar. Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling? När: Torsdagen den 27 september 2018 Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30 Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen. Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt: Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som eg

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika29.8.2018 07:00Pressmeddelande

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum