SBAB Bank

Rekordstort intresse för rörlig ränta i augusti

Dela

Under augusti valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan juli då motsvarande andel villakunder var 71 procent. Ökningen blir än mer markant jämfört med juni då 57 procent av villakunderna valde tre månaders bindningstid. 86 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i augusti (79 procent i juli och 64 procent i juni). 6 procent av både villa- och bostadsrättskunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en minskning sedan i juli. 14 procent av villakunderna respektive 8 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya kunder valde att göra med sina bolån under augusti 2022, jämfört med i juli och juni 2022 samt augusti för ett respektive två år sedan.

Villalån

 

Augusti 22

Juli 22

Juni 22

Augusti 21

Augusti 20

Allt bundet

6

12

19

25

19

Allt 3 mån

80

71

57

62

67

Mix

14

17

24

14

14

Källa: SBAB:s nya villakunder i augusti. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

Bostadsrättslån

 

Augusti 22

Juli 22

Juni 22

Augusti 21

Augusti 20

Allt bundet

6

10

19

27

20

Allt 3 mån

86

79

64

57

65

Mix

8

11

17

16

15

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i augusti. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

Senare idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked och allt talar för en höjning. I SBAB:s senaste prognos förväntas Riksbanken, på grund av den envist höga inflationen, höja styrräntan med 0,75 procentenheter, men en större höjning utesluts inte. Styrräntan förväntas toppa på 2,25 i februari 2023. Det gör att den rörliga boräntas bedöms höjas snabbare än väntat.

- Intresset för rörlig ränta är rekordstort. I augusti låg den rörliga räntan lägre än de längre bundna. Om man tror att den kommer att göra det även framöver är det en trolig förklaring till det markant ökade intresset för rörlig ränta. Jag tror att många nu också är extra måna om att hitta det billigaste alternativet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Nu handlar det för hushållen om att sätta sig in i sin ekonomi fullt ut. Genom att göra beräkningar baserade på sina egna individuella förutsättningar får man ett bra mått att förhålla sig till och som kan underlätta beslutet om hur man ska göra med bindningstiden på sina bolån. Mitt råd är att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen noga. Håll koll på ränteprognoserna som görs och räkna, räkna och räkna igen på den egna boendeekonomin, säger Claudia Wörmann.

Nyckelord

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 420 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2022). Antal medarbetare (FTE) är 860. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Överskottet av nya hyresrätter tilltar i kölvattnet av den dramatiskt minskade efterfrågan på nya bostäder21.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under det första kvartalet i år fanns för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Under kvartal två ökade detta överskott markant till följd av en kraftig nedgång i den köpkraftsberäknade efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det senare innebär samtidigt att den tidigare nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor nu har vänt upp. Trots det uppvisar Stockholms län ett fortsatt underskott på nya villor. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det andra kvartalet i år.

Bostadsbyggandet tvärnitar och bostadspriserna fortsätter att falla15.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den svenska ekonomin spås gå in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på 2,25 procent i februari nästa år. Det gör att den rörliga boräntan kommer att höjas snabbare än väntat. Bostadspriserna bedöms kunna falla med 20 procent från toppen till botten. Det i kombination med den kraftiga prisuppgången på insatsvaror gör att antalet påbörjade nya bostäder väntas falla brant nästa år. Valutgången väntas inte ha någon avgörande betydelse för bostadsmarknaden på kort sikt. Detta är några av slutsatserna i årets tredje nummer av SBAB:s rapport Bomarknadsnytt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum