Svenska kyrkan

Rekrytering och anställning inom Svenska kyrkan i fokus i nya Ducatus

Dela

Årets första Ducatus belyser bristsituationen både när det gäller rekrytering till utbildning och till anställning inom Svenska kyrkan. – Det finns många fallgropar att undvika vid rekrytering till anställning, speciellt när man inte har så många kandidater att välja emellan. Det säger Helen Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Nya Ducatus fokuserar på rekrytering och anställning inom Svenska kyrkan.
 

Pensionsavgångarna inom Svenska kyrkan är större än antalet nyutbildade till kyrkans olika behörighetsgivande utbildningar. Få sökande per tjänst, inte minst utanför storstaden, försvårar ytterligare för arbetsgivare att få sin kravprofil uppfylld.

I Ducatus delar rekryterande chefer från olika håll i landet med sig av sina erfarenheter. De berättar hur de söker nya vägar för att lyckas med sin rekrytering, exempelvis genom filmer som skildrar arbetsplatsen ur ett bredare perspektiv och genom samrekrytering med andra aktörer på arbetsmarknaden för att underlätta för par att få nytt jobb på samma ort. Flera av dem är också engagerade i olika sätt att väcka intresset för kyrkan som arbetsplats hos de barn och ungdomar som de möter.

Rekryteraren Per Z Hægglund medverkar också i magasinet, och delar med sig av sina handfasta råd till de arbetsgivare som står inför nyrekrytering:

– Det är viktigt att från början bestämma vilka krav som är absoluta måsten och vilka som är önskvärda men inte helt nödvändiga, menar han. En lyckad rekrytering är alltid en blandning mellan att hitta rätt person och att ha en väl genomtänkt efterträdarplanering.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum