Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten växer i takt med att försvarsförmågan stärks

Dela

Som ett led i att stärka Sveriges försvarsförmåga och för att möta Försvarsmaktens behov av en större krigsorganisation föreslås att kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ökar och ytterligare ett prövningskontor etableras.

Beslutet att återaktivera värnplikten har haft stor påverkan på Rekryteringsmyndighetens verksamhet. Prövningskontor finns idag i Stockholm och Malmö med en total kapacitet att genomföra cirka 25 000 prövningar årligen. Ett tredje prövningskontor kommer att öka förmågan med ytterligare 10 000 prövningar årligen och är en förutsättning för att klara av de ökade volymer av prövningar som förväntas framöver.

Fler ska göra grundutbildning med värnplikt

I regeringens proposition för totalförsvaret år 2021-2025 föreslås en stegvis ökning av antalet som ska göra grundutbildning med värnplikt för att från och med 2025 omfatta 8000 totalförsvarspliktiga årligen.

Tredje prövningskontor nödvändigt för att klara uppdraget

För att möjliggöra ökningen av antalet mönstringar och prövningar behöver Rekryteringsmyndigheten etablera ett nytt prövningskontor. Ett tredje prövningskontor innebär också att myndigheten får en bättre robusthet och en minskad sårbarhet. Dels genom att kontorets storlek kräver fler medarbetare med samma profession dels genom att medarbetare kan omfördelas mellan kontoren om det skulle behövas. För att etablera det tredje kontoret tillförs Rekryteringsmyndigheten 62 miljoner kronor i 2021 års budget.

- Ett tredje prövningskontor är avgörande för att klara den ökade prövningsvolymen när fler ska göra grundutbildning med värnplikt och det är mycket glädjande att vi nu på allvar kan sätta igång med etableringen, säger generaldirektör Christina Malm.
Inför etableringen av de existerande prövningskontoren beställdes en analys av den framtida prövningsverksamheten vid Rekryteringsmyndigheten av FOI. När förslag av ort för det tredje prövningskontoret tas fram utgår Rekryteringsmyndigheten från FOI:s analys. Hänsyn kommer att tas till var ungdomarna bor och restid till prövningen med allmänna kommunikationsmedel.

Nytt myndighetsnamn

Verksamheten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har förändrats på ett genomgripande sätt genom 2014 och 2017 års regeringsbeslut, det gör att myndighetens namn därför inte längre avspeglar myndighetens huvudsakliga verksamhet. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är central för personalförsörjningen av totalförsvaret och bör ha ett namn som tydligt återspeglar myndighetens verksamhet och uppdrag. Förslaget att byta namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tar hänsyn till myndighetens omfattande verksamhet och uppfyller detta krav. I propositionen avser regeringen därför att byta namn på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk från 1 februari 2021.

Kontakter

Om

Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 00https://www.rekryteringsmyndigheten.se/

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet inom totalförsvarsområdet och lyder under Försvarsdepartementet. Myndighetens huvuduppgifter är att mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt samt att bemanna krigsorganisationen. Åt andra myndigheter genomförs prövningar för urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 230 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.

 

Följ Rekryteringsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rekryteringsmyndigheten

Inbjudan till pressträff 18 september klockan 12.00 i anslutning till invigning av Rekryteringsmyndighetens nya lokaler på Tegeluddsvägen 29A i Stockholm17.9.2020 16:50:00 CESTPressmeddelande

Försvarsminister Peter Hultqvist inviger Rekryteringsmyndighetens nya lokaler i Stockholm. I samband med detta bjuder generaldirektör Christina Malm in till pressträff där försvarsministern också deltar. På grund av pandemin finns tyvärr inga möjligheter att visa lokalerna, men lokalerna kommer att presenteras muntligen av generaldirektör Christina Malm. Pandemin har påverkat Rekryteringsmyndigheten som infört skyddsåtgärder. Dessa regler gäller även vid pressinbjudan. Du är välkommen om du har varit fullt frisk i minst två dygn. Håll avstånd på minst 1,5 meter och tänk på handhygien. Det finns möjlighet att ställa frågor om pandemins påverkan på mönstringen av totalförsvarspliktiga inför grundutbildningen med värnplikt, såväl som påverkan på de prövande till Försvarsmakten och till Polismyndigheten. Föranmälan till pressträffen krävs. Anmälan skickas till Marinette Nyh Radebo marinette.nyhradebo@rekryteringsmyndigheten.se senast klockan 10.30 18 september. Presslegitimation krävs. Max

Rekryteringsmyndigheten öppnar för nationell prövning12.6.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige. Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning. Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer att resa inom Sverige från och med den 13 juni. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll. Rekryteringsmyndigheten har i dialog med Folkhälsomyndigheten kommit fram till att en återgång till ordinarie upptagningsområden för prövningsverksamheten nu framstår som det lämpligaste alternativet. Säkerhet i fokus - Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Chri

Mönstringshandboken förbereder ungdomarna inför mönstringen8.6.2020 11:27:00 CESTPressmeddelande

I mars fick 15 000 kvinnor och män födda 2002 besked om att de ska kallas till mönstring. Mönstringen startar i augusti och pågår fram till april 2021. Nytt för i år är att alla ungdomar kommer att få en handbok med tips och information om det mesta som man kan tänkas fundera på inför sin mönstring. Rekryteringsmyndigheten har ett informationsuppdrag som innebär att vi särskilt ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter man har kopplat till lagen. Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar den hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Sedan tidigare finns en chatbott i Facebook Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen och en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen i AR, augmented reality. Nytt för i år är ”Mönstringshandboken” som skickas ut till alla ungdomar som ska mönstra. Tryckt och nyskapande bok - Varje år utvärderar vi mönstringskampanjen och där har det framkommi

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten2.6.2020 14:04:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 8 juni utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands län får möjlighet att pröva i Stockholm. Boende och folkbokförda i Värmlands län får möjlighet att pröva i Malmö. Rekryteringsmyndigheten har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten inför beslut om att från och med vecka 24 utöka prövningsverksamheten. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge, Skåne, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Kalmar och Jönköpings län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Bakgrund till beslutet Skillnaden i smittspridning mellan länen har börjat utjämnas, men alltjämt finns några län med låg smittspridning, till exempel i delar av Norrland och på Gotland. Södermanlands och Örebro län har fortsatt en hög smittspridning. Rekryteringsmyndigheten bedömer därför att det mot bakgrund av ovanstående i nulä

Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten12.5.2020 10:02:00 CESTPressmeddelande

Från och med måndag 18 maj utökar Rekryteringsmyndigheten prövningarna så att boende och folkbokförda i Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län får möjlighet att pröva i Stockholm. Kalmar och Jönköpings län får möjlighet att pröva i Malmö. De nya länen blir ett tillägg till Stockholms, Kronobergs, Hallands, Blekinge och Skåne län. Som tidigare gäller att personen ska vara både folkbokförd och boende i något av länen för att få komma på prövning. Säkerhet i fokus Säkerheten för både prövande och personal har största prioritet. För att undvika trängsel vid prövningen kommer antalet upprop att utökas. Det innebär att de prövande bättre sprids över dagen i lokalerna. Alla som kommer till Rekryteringsmyndigheten uppmanas också att tänka på att undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken under resan till prövningen, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten. För att kunna genomföra prövningen på ett säkert och kontrollerat sätt har Rekryteringsmyndigheten redan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum