Plikt- och prövningsverket

Rekryteringsmyndigheten växer i takt med att försvarsförmågan stärks

Dela

Som ett led i att stärka Sveriges försvarsförmåga och för att möta Försvarsmaktens behov av en större krigsorganisation föreslås att kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ökar och ytterligare ett prövningskontor etableras.

Beslutet att återaktivera värnplikten har haft stor påverkan på Rekryteringsmyndighetens verksamhet. Prövningskontor finns idag i Stockholm och Malmö med en total kapacitet att genomföra cirka 25 000 prövningar årligen. Ett tredje prövningskontor kommer att öka förmågan med ytterligare 10 000 prövningar årligen och är en förutsättning för att klara av de ökade volymer av prövningar som förväntas framöver.

Fler ska göra grundutbildning med värnplikt

I regeringens proposition för totalförsvaret år 2021-2025 föreslås en stegvis ökning av antalet som ska göra grundutbildning med värnplikt för att från och med 2025 omfatta 8000 totalförsvarspliktiga årligen.

Tredje prövningskontor nödvändigt för att klara uppdraget

För att möjliggöra ökningen av antalet mönstringar och prövningar behöver Rekryteringsmyndigheten etablera ett nytt prövningskontor. Ett tredje prövningskontor innebär också att myndigheten får en bättre robusthet och en minskad sårbarhet. Dels genom att kontorets storlek kräver fler medarbetare med samma profession dels genom att medarbetare kan omfördelas mellan kontoren om det skulle behövas. För att etablera det tredje kontoret tillförs Rekryteringsmyndigheten 62 miljoner kronor i 2021 års budget.

- Ett tredje prövningskontor är avgörande för att klara den ökade prövningsvolymen när fler ska göra grundutbildning med värnplikt och det är mycket glädjande att vi nu på allvar kan sätta igång med etableringen, säger generaldirektör Christina Malm.
Inför etableringen av de existerande prövningskontoren beställdes en analys av den framtida prövningsverksamheten vid Rekryteringsmyndigheten av FOI. När förslag av ort för det tredje prövningskontoret tas fram utgår Rekryteringsmyndigheten från FOI:s analys. Hänsyn kommer att tas till var ungdomarna bor och restid till prövningen med allmänna kommunikationsmedel.

Nytt myndighetsnamn

Verksamheten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har förändrats på ett genomgripande sätt genom 2014 och 2017 års regeringsbeslut, det gör att myndighetens namn därför inte längre avspeglar myndighetens huvudsakliga verksamhet. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är central för personalförsörjningen av totalförsvaret och bör ha ett namn som tydligt återspeglar myndighetens verksamhet och uppdrag. Förslaget att byta namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tar hänsyn till myndighetens omfattande verksamhet och uppfyller detta krav. I propositionen avser regeringen därför att byta namn på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk från 1 februari 2021.

Kontakter

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Rekryteringsmyndigheten, är en expertmyndighet inom totalförsvarsområdet och lyder under Försvarsdepartementet. Myndighetens huvuduppgifter är att mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt samt att bemanna krigsorganisationen. Åt andra myndigheter genomförs prövningar för urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 230 anställda finns på tre orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningsenheterna i Malmö och i Stockholm.

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

Rekryteringsmyndigheten skickar ut mönstringsunderlag till 100 000 totalförsvarspliktiga födda 20038.1.2021 10:20:48 CET | Pressmeddelande

Denna vecka har drygt 100 000 totalförsvarspliktiga ungdomar födda 2003 fått en broschyr hemskickad som informerar och förbereder dem inför utskicket av mönstringsunderlaget, de kommande tre veckorna skickas breven med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget ut. Att svara på mönstringsunderlaget är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum