Naturskyddsföreningen

Remissvar: Skogsutredningen löser inte konflikten i skogen

Dela

I dag löper remisstiden för den statliga skogsutredningen ut. Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till skogsutredningen i sitt remissvar. Nu måste regeringen omedelbart se till att en bred översyn av rådande skogspolitik genomförs.

 En modern skogspolitik behöver gå i takt med samhällsutvecklingen. Utredningen har möjligen satt ett tillfälligt plåster på några öppna sår, men den har inte lyckats levererat en långsiktig, sammanhållen och hållbar lösning för skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.   

 Dagens skogspolitik i Sverige har funnits i nästan 30 år. Under denna tid har mycket hänt i omvärlden, där varken den svenska skogspolitiken eller skogsvårdslagstiftningen hängt med.  Som exempel på händelser kan nämnas miljömålssystemet, certifieringar och EU-rätten, vilka alla har en stor påverkan på hur skogen kan brukasDär utredningen skulle komma till rätta med den laddade konflikten i skogen ser Naturskyddsföreningen nu i stället stora risker för ökade och nya konfliktytor beroende på hur regeringen avser gå vidare med förslagen.  

 Utredningen konstaterar själv att den inte lyckats att analysera skogsägarens eget ansvar för miljön på det sätt som utredningsdirektivet angav. För att detta ska kunna göras menar att utredningen att en bredare översyn av rådande skogspolitik behöver genomföras.  

– Vill regeringen på allvar lösa konflikterna i skogen och gå till botten med de grundläggande frågeställningarna rörande politik, lagstiftning, mål, åtaganden och konventioner så är en bred översyn helt nödvändigt. Denna utrednings förslag kan då prövas, säger Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen och expert i utredningen. 

Utredningens förslag måste även läsas mot den dom som EU-domstolen meddelade den 4 mars. I domen är domstolen tydlig med att en utförligare bedömning måste göras av skogsbruksåtgärdens miljöpåverkan i samband med avverkningsanmälningar i Sverige. EU-domstolen är också kritisk mot frånvaron av bindande beslut och kunskapsunderlag inför beslut. De förslag som utredningen lägger fram möter inte de krav om förebyggande och hållbart skogsbruk som EU-domstolen ställer.  

Läs Naturskyddsföreningens remissvar till utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” här.  

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum