Träbyggnadskansliet

Replik: Bygg Umeå rätt - men också i tiden

Dela

Läs Magdalena Anderssons debattartikel Bygg Umeå rätt - men också i tiden från Västerbottens-Kuriren 2017-10-25, en replik på debattartikeln Bygg Umeå rätt över tiden från Västerbottens-Kuriren 2017-10-19.

Vi står inför en situation med bostadsbrist och klimatfrågor här och nu. I väntan på det nya, bör politiker och beslutsfattare vända sig till det som redan i dag finns och fungerar – modernt industriellt träbyggande. Då svarar vi inte bara mot klimatutmaningen och behovet av fler bostäder, vi skapar också tillväxt på hemmaplan.

Vi har alltid byggt i trä och vi har en lång tradition av det, inte minst i Umeå. Nu har en ny sorts träbyggande – ett modernt industriellt träbyggande – flyttat in i våra städer och det är här för att stanna.

Med valet att bygga med trä skapar vi inte bara nya urbana kvaliteter, vi öppnar också upp för ett mer effektivt och störningsfritt byggande med färre transporter, snabbare byggande och mer hälsosamma stadsrum.

Om vi höjer blicken mot de globala utmaningarna, som även Malin Löfsjögård, vd för Svensk betong, refererar till i sin debattartikel (19/10), talar samtiden och även framtiden för mer träbyggande. Det är lätt, starkt, flexibelt, förnybart och för Umeå närproducerat. Det är mer än klimatneutralt, det är klimatpositivt.

En lång rad kommuner, bland annat Skellefteå, Växjö och nu Stockholm, har gjort detta medvetna val, att öka sitt byggande i trä. Forskning och utveckling för en mer hållbar värld är självklart viktigt, men de kommuner som har implementerat sina träbyggnadsstrategier har också en strategi för direkteffekt på klimatet.

För att nå klimatmålen, som är satta 20 år bort, är de insatser som vi gör nu de som har störst effekt. Det är alla överens om. Som framgångsrik miljökommun, och med många hundraåriga trähus, är det naturligt om också Umeå tar nästa hållbarhetssteg genom att bygga mer med modernt industriellt träbyggande.

Att betongindustrin har för avsikt att möta klimatutmaningarna är bra, välkommet och nödvändigt. Det är ett material som alltid kommer att finnas. Men det är samtidigt ett tecken på att det nuvarande ännu inte möter de krav vi ställer i dag och för i morgon. I dag byggs 90 procent av alla nyproducerade byggnader i betong.

Vi, från föreningen Trästad Sveriges sida, håller med Malin Löfsjögård när det gäller att hela livscykeln måste beaktas. En helt avgörande del är dock produktionsfasen, alltså framtagandet av materialet. I dag vilar hälften av byggnadens totala utsläpp av växthusgaser i produktionsfasen och det finns tydliga samband mellan ökade koldioxidutsläpp med vårt ökade byggande. Det är ett samband både kan och måste brytas.

Med nya framtida innovationer kommer vi på sikt kunna hantera delar av detta, men med trä kan vi börja redan nu. Det krävs en omställning i alla led såväl hos beställare, beslutsfattare, byggare och producenter. Alla led i byggkedjan är betydelsefulla. Det förändrade klimatet är inte där borta i framtiden, realiteten är att det också är här och nu.

Med modernt industriellt träbyggande och de utmaningar som vi står inför, är det rätt att kommuner i dag att välja trä som delstrategi för mer hållbara städer. Ett förändrat klimat kräver ett förändrat sätt att bygga.

Det handlar alltså inte bara om att bygga Umeå rätt med tiden. Det handlar om att bygga Umeå, och för den delen resten av Västerbotten och Sverige, rätt och i tiden, här och nu och med det som finns nära – med mer trä.

Magdalena Andersson
landshövding i Västerbottens län
ordförande i föreningen Trädstad Sverige

Läs hela diskussionen här:
https://www.vk.se/2125834/replik-bygg-umea-ratt-men-ocksa-i-tiden

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

https://trabyggnadskansliet.se
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Träbyggandet visar vägen – Har kortat byggtiden med 3 månader och höjt produktiviteten med 30 procent!8.12.2021 16:53:29 CET | Pressmeddelande

Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 % och kortat byggtiden med 3,3 månader. De resultaten visar en ny studie av den industriella träbyggsektorn gjord av Luleå Tekniska Universitet (LTU). Studien presenterades av professor Lars Stehn på ett seminarium i riksdagen under torsdagen. Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu finns studien "Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande" tillgänglig.

Är industriellt byggande lösningen på byggindustrins produktivitetsutmaning? Nu tar träbyggnadsindustrin reda på svaret.14.4.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Medan de flesta industrigrenar ständigt förbättrar sin produktivitet och ofta förmår att sänka sina kostnader och priser över tid, tycks byggindustrin stå och stampa. Ett flertal studier från olika länder pekar entydigt på att den traditionella byggindustrin under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu startar Luleå tekniska universitet (LTU) ett projekt som ska ta reda på branschens prestanda.

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 15:17:47 CEST | Pressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum