Arla

Representantskapet för Arla Foods antar ny konsolideringspolicy

Dela

Vid sitt oktobermöte antog Arla Foods representantskap (BoR) den nya konsolideringspolicy som föreslagits av styrelsen som stöd för de investeringsnivåer som kommer att krävas både för företaget och för ägarna på deras gårdar för att kunna genomföra företagets nya femårsstrategi. Företagets nya strategi kommer att presenteras den 3 november 2021.

Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och Arlas styrelseordförande
Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och Arlas styrelseordförande

Den nya policyn höjer efterlikviden från 1 till 1,5 eurocent/kg mjölk, vilken nu kommer att betalas ut i två omgångar, baserat på halvårs- och helårsresultat.

Med Arlas nuvarande strategi Good Growth 2020 har det europeiska mejerikooperativet lyckats etablera en stark finansiell ställning och ett konkurrenskraftigt mjölkpris. Tack vare detta läge har Arlas styrelse föreslagit en ny konsolideringspolicy som avsätter en högre efterlikvid till ägarna, på 1,5 eurocent per kg mjölk i stället för det nuvarande beloppet 1,0 eurocent per kg mjölk, under förutsättning att företaget uppnår ett nettoresultat för helåret på lägst 2,8 procent av intäkterna.

Förslaget antogs av representantskapet med röstetalet 156-5.

Arla Foods ordförande Jan Toft Nørgaards säger: – Jag är mycket glad över att representantskapet har godkänt styrelsens förslag baserat på råd och kommentarer från arbetsgruppen för konsolidering. Nu har vi etablerat en solid policy som kommer att skydda vårt företags flexibilitet inom finansiella frågor och investeringar under de kommande fem åren och skapa förutsägbarhet för våra ägare och ge dem stöd i de investeringsbeslut de kommer att ta i sina jordbruksföretag.

Den nya konsolideringspolicyn kommer att gälla från och med nu fram till slutet av 2026 och kommer att ge vägledning till representantskapet vad gäller den resultatdisposition som beslutas i februari utifrån årsredovisningen.

Den föreslagna policyn har granskats av en arbetsgrupp för konsolidering som tillsattes av representantskapet i augusti 2021. 12 representantskapsmedlemmar och två styrelsemedlemmar ingick i arbetsgruppen för konsolidering.

Konsolidering och efterlikvid 

  • En garanterad efterlikvid på 1,5 eurocent/kg mjölk under förutsättning att helårets nettovinst är minst 2,8 procent av intäkterna
  • En konsolidering som sänks från 1,5 eurocent/kg mjölk till maximalt 1,0 eurocent/kg mjölk
  • Efterlikviden betalas ut två gånger om året, i september och i mars. Storleken på utbetalningen i september kommer att beslutas av styrelsen baserat på det finansiella halvårsresultatet och förväntningarna för helåret

Bilder

Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och Arlas styrelseordförande
Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och Arlas styrelseordförande
Ladda ned bild

Om

Arla
Arla
Rättarvägen 3
169 68 SOLNA

08−789 50 00https://www.arla.se/

 

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 9 400 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Med visionen att skapa framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt, är Arla i Sverige hem åt älskade varumärken som Arla Ko, Bregott, KESO och Pucko. Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden. I dag har Arla 12 mejerier i Sverige som drivs till 100% på grön el och alla egna tunga transporter är fossilfria.

 

Följ Arla

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Arla

Arla kommenterar att Konsumentombudsmannen (KO) tar ”netto noll klimatavtryck” till rättslig prövning11.11.2021 09:11:35 CET | Pressmeddelande

Näringslivet har ett stort ansvar för att Sverige ska nå uppsatta långsiktiga klimatmål och detta främst genom att kraftigt minska utsläppen i den egna värdekedjorna. Som mervärde till ekokonsumenterna klimatkompensera Arla i projekt som bevarar och skapar kolsänkor. Detta är något som i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar. När företag som Arla gör stora miljö- och klimatåtaganden måste dessa också finansieras. Arla välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden men delar inte KO:s bedömning att marknadsföringen är vilseledande.

FUTURE26: Arla lanserar ny strategi i en avgörande tid för mejeribranschen3.11.2021 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Arla sin nya femårsstrategi. Under denna period är Arla beredd att öka sina investeringar i hållbarhet, digitalisering, ny produktionsteknik och produktutveckling med mer än 40 procent till totalt minst 4 miljarder euro, samtidigt som man ökar utbetalningen av resultatet (efterlikviden) till Arlas ägare mjölkbönderna med minst 1 miljard euro för att stötta deras hållbarhetsresa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum