Svensk Kollektivtrafik

Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor

Dela

Bra bemötande, korta svarstider vid beställning och god tidpassning − det är det viktigaste för att resenärerna inom färdtjänst och sjukresor ska känna sig nöjda. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning ANBARO som baseras på svar från 52 000 personer i hela landet under 2018. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

− Förarens bemötande av kunderna spelar stor roll för kundnöjdheten. Om dessutom resans utlovade tid kan hållas, ja då får vi nöjda kunder, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

De som svarat på enkäten är till stor del nöjda med resan, både vad gäller själva tjänsten och bemötandet. Vid en jämförelse över fem år så har nöjdheten minskat svagt med en procentenhet vad gäller beställningen och resan. Samtidigt ökar nöjdheten med samtalsmottagarens bemötande under samma tid med en procentenhet.

I årsrapporten 2018 framgår att:
• 90 % av färdtjänst- och sjukreseresenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget
• 96 % av resenärerna är nöjda om de får svar direkt vid beställning och resan sker utan förseningar
• 92 % är nöjda med förarnas bemötande
• 93 % är nöjda med beställningscentralens bemötande
• 88 % är nöjda med beställningen av sin resa
• 65 % av resenärerna är kvinnor, 5% av resenärerna gör dagliga resor, medan majoriteten reser någon gång per vecka. Merparten av resorna sker på distanser upp till 15 km.

Färdtjänst och sjukresor samplaneras effektivt i stora delar av vårt land. Det innebär att resenärerna inte alltid får den avresetid de önskar. Hela 86 % av resenärerna är ändå nöjda med den tid de får vid bokningen. De som är missnöjda med den tid de får sätter också genomgående lägre betyg på andra frågor både kring bemötande och tjänstens utformning.
− Här krävs riktad information för att få resenärerna att förstå vilken servicenivå som erbjuds, vilka regler som faktiskt gäller och vad som särskiljer serviceresor från kommersiell taxitrafik, säger Mattias Andersson.

FAKTA OM ANBARO
ANBARO, Barometern för anropsstyrd trafik, mäter sedan 2004 resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan som genomförts. Undersökningen täcker 83% av samtliga kommuner när det gäller färdtjänst och 95% av samtliga kommuner för sjukresor, vilket motsvarar 97% av befolkningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Hornsgatan 15, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp3.7.2018 14:09:00Pressmeddelande

Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli. - Riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 är ett mycket ambitiöst mål. Men de åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Rapporten visar att det är möjligt att reducera utsläppen ännu mer, kommenterar Helena Leufstadius, ordförande för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Beräkningarna i rapporten bygger på ett paket av åtgärder som ökar kollektivtrafikens marknadsandel och minskar utsläppen från kollektivtrafiken. Analysen är begränsad till nio styrmedel. I Partnersamverkans tidi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum