Konstnärscentrum

Resultat av Konstnärscentrum Syds enkät "Offentlig konst och 1 % regeln i Skåne"

Dela

Drygt 35 % av Skånes kommuner uppger att de använder 1 % regeln för konstnärlig medverkan vid kommunens byggnationer. Men det finns brister i uppföljningen. Regeln åsidosätts ibland när det saknas rutiner för hur den skall tillämpas. En tydlig planering för finansiering och projektering av 1 % regeln i byggprojekten framstår som lika nödvändig som övergripande politiska beslut.

En följd av undersökningen är att KcSyd i höst tar initiativ till en diskussion om 1 % regeln. KcSyd aktiverar också en kampanj med medborgarförslag i de kommuner som använder sig av denna möjlighet att påverka kommunernas agenda.  Det vore bra ifall liknande system som idag används av andra större städer i Sverige även kan introduceras i Skåne.

1% regeln innebär att minst 1% av byggkostnaden avsätts till konstnärlig gestaltning. Regeln infördes 1937 samtidigt med tillkomsten av Statens Konstråd. Den är inte tvingande, men många kommuner har valt att tillämpa den.

Konstnärscentrum Syds enkät Offentlig konst och 1 % regeln i Skåne distribuerades vintern 2016/2017. Enkäten besvarades av samtliga av Skånes 33 kommuner.

Välkomna att hämta resultatet av enkäten som pdf på KCSyds webbplats kcsyd.se eller via mail till konstuppropet@larsemback.se 

Nyckelord

Kontakter

Staffan Gson Lind, ordförande KCSyd, tilolind@swipnet.se tel. 070-5380672

Roger Simonsson, konsultansvarig, simonssonroger@hotmail.com tel. 070-3510794

Lars Embäck, kommunikatör, konstuppropet@larsemback.se tel. 0709996344

Länkar

Om

Konstnärscentrum
Gässemåla skola
362 96 Ryd

http://www.kcsyd.se/

Konstnärscentrum Syd representerar ca. 250 konstnärer i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Verksamhetens fokus är konstnärers möjligheter till arbete och inkomster. Organisationen arbetar aktivt för att "1% regeln" skall tillämpas vid nyproduktion av offentligt byggande genom egen konsultverksamhet mot såväl kommunala som privata aktörer.

Konstnärscentrum Syd samarbetar med Konstfrämjandet, Konsthantverkscentrum, Konstnärernas Riksorganisation, Konstitutet, Region Skåne och Region Kronoberg.

Konstnärscentrum Syd finansieras av Region Skåne, Region Kronoberg och Statens Kulturråd.

Följ Konstnärscentrum

Abonnera på våra pressmeddelanden.