Svenska ESF-rådet

Resultat från EU-projekt som arbetar med nyanlända och utrikes födda

Dela

Den 16 januari organiserar Svenska ESF-rådet en konferens med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden. Projekten har som mål att öka övergångarna till arbete och studier för nyanlända och utrikes födda samt att kompetensutveckla personal som arbetar med denna målgrupp.

Konferensen äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg och är en del av Svenska ESF-rådets spridningsarbete. Deltagarna kommer att bestå av omkring 200 personer från hela landet som på olika sätt arbetar med nyanlända och utrikes födda. Svenska ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw är mån om att socialfondsprojektens erfarenheter tas till vara på:

-         Vi närmar oss slutet av programperioden 2014-2020 och en viktig del av myndighetens programgenomförande är att ta vara på och sprida kunskapen som våra projekt har samlat på sig. Vi har många projekt som har uppnått goda resultat och det vore synd om detta inte utnyttjas av aktörer som arbetar med målgruppen i sina ordinarie verksamheter,säger generaldirektör Lars Lööw.

Under konferensen kommer externa utvärderare att presentera sina analyser av sammanlagt tio socialfondsprojekt som på olika arbetar mot en förbättrad integration. Några av dessa projekt har nyligen avslutats, medan andra är inne i slutspurten. Totalt beräknas 6500 personer ha deltagit i dessa tio projekt, som bland annat arbetat med kompetensutveckling, matchning, hälsofrämjande aktiviteter och samverkan.

Utöver utvärderarnas rapporter presenteras även följande projekt:

  • Öppna dörren för nyanlända är ett projekt som drivs av Axfoundation och där ideella verksamheter samarbetar för att snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Projektet beräknas ha 3300 deltagare från målgruppen.
     
  • Projekt InVäst drivs av Göteborgsregionen (GR) och syftar till att utveckla kvaliteten inom SFI-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända i Västsverige. Sammanlagt 1200 anställda kommer ha varit med i kompetensutvecklingsinsatser när projektet är slut.
  • Jämställd Etablering är ett nationellt projekt med 2400 deltagare som drivs av Arbetsförmedlingen och har ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering. Projektet är en av aktiviteterna som anges i Arbetsförmedlingens handlingsplan som syftar till att öka utrikes födda kvinnors övergång till arbete eller studier.

På eftermiddagen lämnas utrymme för externa inspel kring integrationsfrågan. Från Göteborgs universitet kommer representanter från Organizing Integration, ett forskarprogram som undersöker utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration. Dessutom kommer Svenska ESF-rådets externa projektstöd Kontigo att hålla ett pass med fokus på resultatbaserat arbetssätt. Dagen avslutas med ett föredrag med Sahar Almashta, integrationskonsult och aktuell med podden ”Integration i praktiken”.

För mer information, besök https://www.esf.se/Om-ESF-radet/Nyheter/Kalender/Kunskap--och-resultatspridningskonferens-med-tema-integration/ eller kontakta:

Om Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer på www.esf.se

Nyckelord

Kontakter

Fedja Zunic
Kommunikatör
fedja.zunic@esf.se 031-707 73 76

Lars Lööw
Generaldirektör
lars.loow@esf.se 073-349 94 99

Länkar

Om

Svenska ESF-rådet
Drottninggatan 9
80105 Gävle

http://www.esf.se

Om Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer på www.esf.se