Svenska kyrkan

Revisionsgrupp utsedd för kyrkohandboken

Dela

Idag har styrgruppen för kyrkohandboksarbetet utsett ledamöterna i den nya Revisionsgruppen för slutarbetet med kyrkohandboken. Deras uppdrag är att bearbeta kyrkohandboksförslaget utifrån remissvaren och lämna över ett slutförslag till ny kyrkohandbok direkt till kyrkostyrelsen. Till ordförande i revisionsgruppen utsågs Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstad stift.

– Det är ett oerhört viktigt arbete. Det ska bli spännande att få leda arbetet med en så kompetent grupp, konstaterar biskop Esbjörn Hagberg.

Övriga nya ledamöter är Karin Nelson, professor i orgel vid Norges musikkhøgskole i Oslo, Catharina Nyström Höög, professor Nordiska språk i Falun (Uppsala) – inriktning modern svenska och särskilt offentligt språk och ungdomars språk och Lena Sjöstrand, teologie doktor och domkyrkokaplan i Lund. Från den tidigare slutförslagsgruppen ingår även Jan Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma, Carl Sjögren, domprost i Skara och Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling.

Kyrkostyrelsen beslutade den 1 mars att avsluta Slutförslagsgruppen och Referensgruppen eftersom de gjort klart sina tidigare uppdrag i och med att ett reviderat förslag nu är ute på remiss. I stället inrättas alltså Revisionsgruppen med sex ledamöter och en ordförande, varav tre enligt direktiven är personer som inte tidigare har deltagit i någon betydande omfattning i arbetet med handboken.

Projektledare för kyrkohandboksrevisionen är liksom tidigare Solveig Ininbergs, stiftsdirektor i Uppsala stift.

– Nu är vi inne i den sista fasen av handboksarbetet. Vi hoppas att det ska komma många remissvar med värdefulla synpunkter, säger hon.

Den 15 maj ska remissvaren vara inne. Efter sammanställning och analys av svaren ska Revisionsgruppen lämna sitt förslag till kyrkostyrelsen våren 2017. En skrivelse med förslag till beslut om ny kyrkohandbok kan därefter gå från kyrkostyrelsen i juni 2017, för behandling i kyrkomötet samma höst.Om kyrkomötet beslutar om en ny kyrkohandbok kan den tas i bruk 2018.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum