Svenska kyrkan

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”

Dela

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Granskningen omfattar perioden 2006 till 2017 med fokus på arbetet från och med 2010. Utgångspunkten för revisionen är att belysa brister och utvecklingsmöjligheter i kyrkans projektprocess.

”Granskningen är fokuserad till hur projektet har drivits och innefattar inte någon bedömning av innehåll och kvalitet i själva slutprodukten, dvs kyrkohandboken”, skriver revisionsbyrån. I rapporten klargörs också att de delar som ansetts fungerat väl i projektet berörs endast översiktligt.

Rekommendationer
Grant Thorntons starkaste rekommendationer gäller kravställning och uppföljning från styrelsen och styrgruppen, samt roller och ansvar, projektplanering och transparens. Kyrkostyrelsen anses inte ha följt och styrt arbetet med kyrkohandboken tillräckligt aktivt. Kyrkostyrelsens arbetsutskott delar inte den bilden fullt ut:

– Sedan 2010 har det varit 13 längre föredragningar i kyrkostyrelsen eller dess arbetsutskott. Dessutom har arbetsutskottet varit projektets styrgrupp sedan december 2014. Kyrkostyrelsen har också fått kontinuerlig information genom generalsekreterarens rapporter, säger Mats Hagelin, andre vice ordförande.

Arbetet startade 1997 med en anpassning inför en ny bibelöversättning och framtagandet av en kyrkoordning. Sedan har projektet utvecklats från en översyn till en mer genomgripande revision.

– Det har växt fram stegvis, och drivits med en allt tydligare styrning ju längre processen pågått, vilket också noteras i rapporten, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande.

Kvalitetssäkring
Enligt rapporten borde materialet ha kvalitetssäkrats fullt ut innan det skickades ut på remiss för synpunkter.

– Granskningsrapporten ger en märklig bild av Svenska kyrkan som en toppstyrd organisation, där experter ska kvalitetssäkra material som sedan församlingarna får ge synpunkter på. Det är just församlingarna som har en huvudroll i kvalitetssäkringen, eftersom de genom sitt gudstjänstliv har expertkunskap, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Arbetsutskottet konstaterar att materialet dessutom har kvalitetssäkrats på många sätt under hela processen, genom de olika arbetsgrupperna, biskopsmötet, externa experter inom teologi och musik.

Arbetsutskottet konstaterar vidare att den rekommendation Grant Thornton ger avseende roller, ansvar och mandat för alla inblandade, är en viktig lärdom för framtida projekt. Det måste tydliggöras vilka krav som ställs på respektive funktion och vilka beslut de har rätt att fatta. Även för externa experter måste ansvar och mandat tydliggöras.

Beslut i kyrkomötet
Själva kyrkohandboksförslaget har inte omfattats av granskningen. Efter behandling i kyrkomötets läronämnd och gudstjänstsutskott, ligger förslaget nu för beslut i kyrkomötets andra session den 20-23 november. I gudstjänstutskottets betänkande föreslås att kyrkohandboksförslaget ska antas med de ändringar som utskottet föreslår.

LÄS MER:

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi21.11.2018 14:07Pressmeddelande

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum