Umeå kommun

Ridvägen byggs om

Dela

Nu startar utvecklingen av Östra Dragonfältet. Först ut är Ridvägen där alla ledningar under mark måste flyttas för att de andra byggprojekten ska kunna genomföras. Det blir bland annat fler bostäder och en förbättring av gatustrukturen med fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet på Ridvägen börjar 1 juni och beräknas vara klart hösten 2021.

Karta ombyggnation av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet
Karta ombyggnation av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet

Anledningen till att Ridvägen är först ut är att ledningar under mark måste flyttas för att de andra byggprojekten ska kunna genomföras. Samtidigt får Ridvägen en mer stadsmässig utformning där gång- och cykelbanor binds samman med övriga stan. När ombyggnaden är klar kommer hastigheten att sänkas på Ridvägen.

Öppen för behörig trafik och begränsad framkomlighet
Ridvägen kommer endast vara öppen för behörig trafik till de berörda fastigheterna. Framkomligheten kommer att vara begränsad för alla trafikslag. Annan trafik kommer att ledas om till närliggande gator (se karta). 

Nya lägen för busshållplatser från 14 juni 2020
Länstrafikens hållplatser får nya lägen på Vännäsvägen och Hissjövägen för att tillgodose resenärernas målpunkter. Mer information kommer att finns på www.tabussen.nu när det blir aktuellt.

Nya lägenheter, parkeringshus och renoverade byggnader
Utvecklingen av Östra Dragonfältet innehåller flera delar. Bostaden ska bygga två större flerfamiljshus med hyreslägenheter och för att möjliggöra detta ska Umeå kommun dra om ledningar och anpassa gatustrukturen. Upab ska bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Muraren och Umeå kommun ska renovera Östra stallet (och Västra stallet) i anslutning till stadshuset. Arbetena sker i etapper och allt beräknas vara klart i början av 2023.

Utvecklingen av Östra Dragonfältet ligger i linje med kommunens översiktsplan och handlar om att förtäta staden och bygga fler lägenheter för att möta Umeås behov av bostäder.

Tidplan och mer information finns på www.umea.se/ostradragonfaltet

Mer information
Hanna Malm
projektledare gatuombyggnad (frågor om ombyggnaden av Ridvägen)
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare (frågor om stallarna och parkeringarna på stadshusområdet)
Fastighet
090-16 23 33
erik.lindberg@umea.se

Bostaden AB (frågor om lägenhetshusen)
Berndt Elstig
projektansvarig Bostaden
090-17 75 40
berndt.elstig@bostaden.umea.se

Kontaktperson Upab (frågor om parkeringshuset)
Claes Brannelid
fastighetschef Upab
090-16 20 33
claes.brannelid@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karta ombyggnation av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet
Karta ombyggnation av Ridvägen och utveckling av Östra Dragonfältet
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum