Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen klargör en fråga om domstols behörighet

Dela

Frågan gäller om Patent- och marknadsdomstolen kan vara behörig att pröva en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Efter att amerikanska myndigheter begärt internationell rättslig hjälp med anledning av misstänkt upphovsrättsintrång i USA har svensk åklagare verkställt beslag från 14 olika personer i Sverige  och anmält dem till rättens prövning. Anmälan gjordes till Patent- och marknadsdomstolen, som fastställde samtliga beslag. Efter att tre av de berörda personerna överklagat beslutet har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att Patent- och marknadsdomstolen inte är behörig att pröva de aktuella beslagen.

Riksåklagaren har nu överklagat Patent- och marknadsöverdomstolens beslut. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör om Patent- och marknadsdomstolen kan vara behörig att pröva en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål när det är fråga om bl.a. upphovsrättsintrång som är begånget i annat land.

Överklagandet AMR-7827-20 (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum