Lantbrukarnas Riksförbund

Riksbanken borde pausat räntehöjningen

Dela
Idag höjde Riksbanken styrräntan med 0,5 procentenheter. Detta är en serie av höjningar sedan hösten 2022. Från september och november höjdes styrräntan i med 1,75 procentenheter till 2,5 procent. Dessa höjningar motsvarar 3,5 miljarder kronor i kostnadsökningar i jordbruket på årsbasis vid fullt genomslag på lånestocken. Dagens höjning med ytterligare 50 punkter innebär att kostnaderna i jordbruket under kort tid ökat med 4,5 miljarder kr på årsbasis.

Effekterna av tidigare räntehöjningar är betydande och kommer ovanpå mycket snabba kostnadsökningar för insatsvaror i jordbruket som gödselmedel, el, diesel och foder. Matpriserna har ökat påtagligt och ytterligare räntehöjningar riskerar att kyla av ekonomin för mycket med minskad efterfrågan som följd.

- Räntehöjningen slår särskilt hårt mot våra nystartade lantbrukare samt för de lantbrukare som investerat i ökad och hållbar livsmedelsproduktion. Dessutom påverkar räntehöjningen efterfrågan på livsmedelsmarknaden där många konsumenter redan känner en oro för ekonomin, säger Åsa Odell vice ordförande LRF.

Styrräntan är naturligtvis ett viktigt styrmedel för inflationsmålet i ekonomin. Tidigare genomförda räntehöjningar och utvecklingen i omvärlden pekar samtidigt på att inflationen är på väg ned och att svensk ekonomi är i ett känsligt läge. LRF menar därför att en oförändrad styrränta hade varit en bra avvägning i detta läge.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum