SBAB Bank

Riksbanken tvingas troligen till lappkast

Dela

De längre marknadsräntorna har gått upp snabbt sedan årsskiftet i kölvattnet av kraftigt stigande inflation. Det har dragit upp även de längre bundna bostadsräntorna som också väntas fortsätta uppåt. I januari 2025 väntas den femåriga bostadsräntan uppgå till 3 procent jämfört med dagens 1,7 procent. Sannolikheten för en reporäntehöjning redan i år och därmed även höjda rörliga bostadsräntor i närtid har ökat markant, men Riksbanken spås ändå vänta till i februari 2023 för att slippa ett alltför tvärt lappkast. Fönstret att binda räntan billigt håller också på att stängas. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 1, 2022 som publiceras idag.

Svår balansgång att vänta ut den höga inflationen
Riksbankens senaste besked var att reporäntan troligen inte kommer att höjas förrän mot slutet av 2024 med motiveringen att den senaste tidens inflationsuppgång är temporär. I december uppgick tolvmånadersförändringen av inflationen mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) till hela 4,1 procent. Den underliggande inflationen mätt med KPIF-XE, där energipriserna rensats bort, låg dock kvar strax under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Fortsatta flaskhalsproblem och komponentbrist i kölvattnet av den fortsatta smittspridningen, kompetensförsörjningsproblem i flera länder med stigande lönekrav och problem kopplade till energiförsörjningen, samt stora klimatambitioner i många länder som troligen kommer att leda till höjda energipriser de närmaste åren, talar för att inflationsuppgången kan bli mer varaktig än den Riksbanken nu ser framför sig.

- Mot bakgrund av att allt fler centralbanker världen om redan tagit steg, om än små, mot en normalisering av styrräntorna, framstår Riksbankens strategi som avvikande. Höjda styrräntor i omvärlden kommer vid en oförändrad reporänta försvaga kronkursen och allt annat lika dra upp inflationen ytterligare i Sverige. Detta i ett läge där vi redan har haft kraftiga prisuppgångar på en rad importerade varor, fallande reallöner och även står inför en annalkande lönerörelse med troliga krav på kompensation. Resursutnyttjandet i ekonomin ligger också nära det normala. Allt detta riskerar sammantaget att spä på inflationen ytterligare, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Det är förstås samtidigt en svår balansgång. Skulle Riksbanken få rätt i att inflationen under året faller tillbaka kraftigt kan nuvarande ”vänta-och-se-strategi” möjligen visa sig vara klok. Att den ekonomiska återhämtningen skulle vara så skör att den samtidigt inte kan stå emot ett första försiktigt steg mot en mer normaliserad reporänta i form av en höjning med 0,25 procentenheter har jag svårt att se, säger Robert Boije.

Femårsräntan uppe på 3 procent i januari 2025
SBAB:s bedömning är att sannolikheten för en reporäntehöjning redan i år och därmed även höjda rörliga bostadsräntor har ökat markant. Sett till prissättningen på finansmarknaden ser den framför sig en reporäntehöjning redan vid Riksbankens möte nu i sommar. SBAB:s bedömning är dock att Riksbanken väntar till i februari 2023 för att slippa göra ett alltför tvärt lappkast. Det är ändå mer än ett år tidigare än vad Riksbanken själva kommunicerat så här långt.

SBAB:s prognos är att den rörliga bostadsräntan (3-månaders), mätt som snitträntan på bolånemarknaden som helhet, går upp från 1,4 procent i februari i år till 1,7 procent i januari nästa år till följd av den förväntande höjningen av reporäntan i februari samma år. I januari 2025 väntas den rörliga boräntan vara uppe i 2,3 procent. Den femåriga bundna bostadsräntan väntas ligga på 3,0 procent i januari 2025 (se tabell nedan).

Fönstret att binda räntan billigt håller på att stängas
Under de senaste åren har det varit historiskt sett små skillnader mellan den rörliga bostadsräntan och de bundna. Ett skäl till det har varit de omfattande köp inte bara Riksbanken utan också många andra centralbanker gjort av statsobligationer och - under pandemin - även av bostads- och företagsobligationer. I takt med att dessa köp avvecklas kommer skillnaden mellan den rörliga och de bundna bostadsräntorna att öka, vilket inte gör det lika billigt som idag att binda räntan (se diagram nedan).

- Det har under de allra senaste åren kostat väldigt lite att binda sin ränta på längre tid än tre månader. Det är en anledning till att en klar majoritet av alla nya bolånetagare idag binder räntan. Får vi rätt i vår prognos håller dock fönstret att binda räntan billigt på längre tid än 2 år snart på att stängas och i synnerhet gällande de längsta bindningstiderna, säger Robert Boije.

Tabell och diagrambilaga 

Framtida boräntor med olika bindningstid – prognos
Obs! Avser genomsnittliga räntor på bolånemarknaden, inte SBAB:s list/snitträntor.

Skillnad i ränta mellan att välja 3-årig bindningstid och rullande 3-månadersränta i 3 år givet ränteprognosen
Procentenheter

Skillnad i ränta mellan att välja 5-årig bindningstid och rullande 3-månadersränta i 5 år givet ränteprognosen
Procentenheter

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 289 000 och 397 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2021). Antal medarbetare (FTE) är 797. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Boräntor kring 4 procent det nya normala19.5.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025, varefter den stabiliseras ungefär på den nivån. Femåringen stiger till 3,9 procent i januari nästa år för att från och med januari 2025 stabiliseras kring 4,5 procent. Bolånetagare bör därför förvänta sig normalräntor kring 4 procent framöver. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2022 som publiceras idag.

Bolån med kort bindningstid förstahandsvalet i april18.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under april valde 43 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet. Bland bostadsrättskunderna valde 46 procent tre månaders bindningstid på hela bolånet. 35 respektive 36 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 21 procent av villakunderna respektive 19 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Kostnadsökningar har lett till ändrat sparbeteende12.5.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

I SBAB:s nya undersökning "Hushållens sparplaner" framgår att nio av tio har ett sparande och att många under det gångna året har förändrat sitt sparbeteende. Den vanligaste förändringen är ökat sparande på sparkonto, i aktier och fonder. Betydligt färre hushåll har minskat sitt sparande under året. Främsta skälet till sparande är att ha en buffert mot oförutsedda utgifter. Det är också vanligt att sparandet är till för att klara en inkomstförsämring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum