Vårdföretagarna

Riksdagens nej bäddar för vettig diskussion om framtidens välfärd

Dela

- De senaste årens välfärdsdebatt har bakbundits av Reepalu-utredningens snäva synsätt och regeringsföreträdares mytspridning. Nu när det hårt kritiserade förslaget till vinstbegränsning röstats ner i riksdagen kan vi äntligen börja fokusera på välfärdens verkliga utmaningar, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

Håkan Tenelius - näringspolitisk chef
Håkan Tenelius - näringspolitisk chef

- Vinstfrågan har på ett cyniskt sätt använts i debatten för att skyla över verkliga problem i välfärden. Allmänheten har getts bilden av att ett stopp för vinstutdelning skulle ge mer välfärd för pengarna, fler sjuksköterskor i vården, mer tid i hemtjänsten, färre vårdskador och högre löner. Nu har partierna chansen att sansa den viktiga debatten om välfärdens framtid, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har i ett valmanifest listat de mest akuta frågorna där privat driven vård och omsorg vill bidra till lösningarna. Nedan de viktigaste och här finns förslagen i sin helhet.

1. Hur kan kvaliteten säkras och utvecklas i vård och omsorg, t ex så att offentlig vård och omsorg når lika bra kvalitet som levereras av privata utförare.
2. Hur löser vi gemensamt kompetensbristen inom vård och omsorg.
3. Hur kan vi gemensamt bygga bort bristen på äldreboendeplatser. Privata företag bidrar redan med att bygga nya äldreboenden och ska vara en självklar partner till kommunerna i det arbetet. 

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29

Bilder

Håkan Tenelius - näringspolitisk chef
Håkan Tenelius - näringspolitisk chef
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna och Kommunal krokar arm om personlig assistans4.2.2019 06:00:00Pressmeddelande

Vårdföretagarna och Kommunal har skickat in ett gemensamt förslag om tilläggsdirektiv till regeringen gällande utredningen om assistenters arbetsmiljö (dir 2018:72). Parterna anser att utredaren bör få ett utökat uppdrag att se över nuvarande ersättningsmodell för insatsen personlig assistans. Förslaget till utredaren är att reformera ersättningen på ett sätt som är långsiktigt hållbart för samhället, företagen, medarbetarna och de assistansberättigade.

Vårdföretagarna kommenterar förslaget till överenskommelse mellan S, C, L och MP11.1.2019 17:25:35Pressmeddelande

-Dagens överenskommelse mellan S, C, L och MP är det slutgiltiga beviset på att vinstdebatten som skymt sikten för välfärdens verkliga utmaningar nu är över. Vi hoppas nu att fler partier tillsammans med oss är beredda att diskutera hur privat driven vård och omsorg kan bidra till att förbättra välfärden, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51:09Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum