Sveriges Allmännytta

Rikshem ansluter sig till Sveriges Allmännytta

Dela
Rikshem är ny associerad medlem i Sveriges Allmännytta. Rikshems ansökan godkändes på Sveriges Allmännyttas styrelsemöte den 9 december 2022.

– Rikshem finns idag på tillväxtorter från Luleå i norr till Malmö i söder. På vissa orter är vi den största privata fastighetsägaren. Som associerade medlem i Sveriges Allmännytta ser vi fram emot att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter vi verkar ur såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. För Rikshem är det också viktigt att vi tillsammans fortsätter att stärka hyresrättens ställning som en attraktiv boendeform, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.   

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och äger cirka 29 000 lägenheter över hela Sverige och välkomnas av vd Anders Nordstrand.

- Det är glädjande att Rikshem, som kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar, väljer att ansluta sig till oss. Tillsammans kan vi fortsätta värna och utveckla hyresrätten långsiktigt med bra bostäder för alla. Det är en styrka när privata och kommunala bolag samverkar för att skapa en lugn och trygg boendemiljö,  säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Nu är vi på Sveriges Allmännytta 975 000 lägenheter, 320 medlemmar varav 10 associerade medlemmar – vi har aldrig varit större, avslutar han.

Nyckelord

Kontakter

Anna Weihe
Pressansvarig
Sveriges Allmännytta

070-721 20 11

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 318 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.