Uppsala kommun

Riktade insatser för nyanländas lärande

Dela

För att stärka kvaliteten på utbildning för nyanlända barn och elever inleder Uppsala kommun ett särskilt samarbete med Skolverket. Överenskommelsen innebär riktade verksamhetsinsatser under tre års tid och målet är att fler ska nå skolans kunskapsmål.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser för att nyanlända barn och elever ska få en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att barnen ska få högre måluppfyllelse och att förbättra förutsättningarna för att de ska nå goda kunskapsresultat.

Överenskommelsen innebär ett bidrag från Skolverket på 980 000 kronor till kommunen. Av dessa medel får utbildningsnämnden 735 000 kronor och arbetsmarknadsnämnden 245 000 kronor.

– Alla barn, oavsett bakgrund, förutsättningar och särskilda behov, har rätt till en bra och likvärdig utbildning. Samarbetet ger oss möjlighet att kartlägga behov och planera för nödvändiga insatser, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Satsningen gäller alla skolformer, från förskola till gymnasiet, och inleds med en kartläggning av de verksamheter som idag arbetar med nyanlända barn och elever. Insatserna kan sedan komma att handla om exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, kompetenshöjande insatser inom elevhälsa, övergångsarbete mellan skolor och skolformer och värdegrunds- och trygghetsarbete.

 – Vi har de senaste åren tagit emot många nyanlända barn och elever och har redan ställt om, anpassat och skapat strukturer för att ge dem en bra utbildning. Med Skolverkets hjälp får vi möjlighet att utvärdera det arbetet och se vad vi behöver komplettera med för att ytterligare förbättra de här barnens utbildning, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum