Läkemedelsverket

Riktade insatser ska stärka kommunernas kontroll över handel med receptfria läkemedel

Dela

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket. De vanligaste bristerna som kommunerna observerat gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket
215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket

Enkäten är en del i Läkemedelsverkets arbete för att kontrollen av handel med receptfria läkemedel ska fungera på ett likartat sätt i landets kommuner. Frågorna handlade exempelvis om kommunernas eget kontrollarbete, vanligaste bristerna hos försäljningsställena och kommunernas deltagande i Läkemedelsverkets grundutbildning.

Resultaten i korthet:

  • Det totala antalet försäljningsställen som kontrollerades under 2017 var 2264. 
    (Motsvarar cirka 42 % av alla anmälda försäljningsställen).
  • Kontrollen har skett årligen hos 39 % av kommunerna.
  • Kontrollplan för handel med receptfria läkemedel fanns hos 87 % av de svarande kommunerna.
  • Av de totalt 2264 försäljningsställen som kontrollerats under 2017 var det 500 som hade en eller flera brister.
  • De vanligaste bristerna gällde information/skyltning om åldersgräns och langningsförbud, förvaring och/eller exponering, utgångsdatum/hållbarhet och brister i eller avsaknad av egenkontrollprogram.


Enkätresultaten ger ett bra underlag för prioritering av aktiviteter under de kommande åren. 
Några exempel:

  • Läkemedelsverket ska arbeta för att höja andelen utbildade handläggare i kommunerna genom att ta fram en webbaserad utbildning och på så sätt göra utbildningen mer tillgänglig.
  • Läkemedelsverket ska arbeta för att starta upp regelbundna träffar på flera platser i landet för att öka informationsutbytet och främja samverkan både mellan Läkemedelsverket och kommunerna och kommunerna sinsemellan.
  • Läkemedelsverket ska arbeta mer med riktad information till handlarna för att öka kunskapen om läkemedel och regelverket.

Relaterad information


Kontakta oss

Annika Babra, Enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel
telefon: 018-17 42 71

Nyckelord

Kontakter

Bilder

215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket
215 av landets 290 kommuner har svarat på Läkemedelsverkets enkät om kontrollverksamhet för handel med receptfria läkemedel och om handlarnas följsamhet till regelverket
Ladda ned bild

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral6.5.2019 09:25:58 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket har fattat beslut om förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral. Produkterna har marknadsförts och använts som injektionsmedel men de är inte godkända för denna användning. Produkterna måste följa bestämmelserna i regelverket för läkemedel för att få säljas. Produkterna har bland annat sålts till skönhetskliniker. Läkemedelsverket vill informera om att produkterna inte är godkända för injektion, och därför inte bör injiceras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum