Region Uppsala

Riktade statsbidrag på 67,6 miljoner kronor fördelas

Dela

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen fördelningen av 67,6 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Pengarna går till tillfälliga insatser inom områdena tillgänglighet, livmoderhalscancer, kvinnors hälsa, fler vårdplatser, läkarkompetens inom äldrevården, smittspårning, vaccination av flyktingar och civilt försvar.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

- De statsbidrag som vi får är ett resultat av den budget som antogs av riksdagen i höstas. Av stor betydelse bland dessa statsbidrag är inte minst det för att utrota livmoderhalscancer. Det är starten på en större satsning som pågår i Region Uppsala där målsättningen är förbättrade resultat, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Bakgrunden är att staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) varje år fattar överenskommelser inom flera områden. Dessa fattas efter det att Region Uppsalas regionplan och budget redan är beslutad, och därför behöver Region Uppsala fördela om och satsa medel på insatser som inte redan finns i budgeten för 2022.

Av beslutet som regionstyrelsen fattade framgår bland annat att statsbidraget Fler vårdplatser kommer att fördelas utifrån kommande anvisningar från Socialstyrelsen. Region Uppsala får totalt 16 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor fördelas för att påbörja arbetet med att utrota livmoderhalscancer. 3,4 miljoner kronor fördelas inom Kvinnors hälsa och förlossningsvården, för att motverka könsstympning samt att förbättra omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Inom området förbättrad tillgänglighet fördelas 12,8 miljoner kronor till verksamheter som bidrar till att förbättra väntetiderna och har en hög måluppfyllelse av vårdgarantin. Pengarna kommer att fördelas i efterhand, och gälla både verksamheter i Region Uppsalas egen regi och privat verksamhet.

Insatser för Läkarkompetens inom äldrevården innebär åtgärder på 7,8 miljoner kronor. Inom överenskommelsen om vaccinering mot covid-19 finns medel avsatta för smittspårning och utbrottshantering. 9,9 miljoner kronor fördelas under förutsättning av att Region Uppsala erhåller denna finansiering, men här saknas ännu konkreta besked. Här finns även en tilläggsöverenskommelse om vaccination av flyktingar från Ukraina, totalt fördelas 0,9 miljoner kronor för detta ändamål.

När det gäller insatser som ska främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvården har Region Uppsala ansökt om 26,8 miljoner kronor. Detta både för egna verksamheter och för privata utförare. Besked om vilka projekt som beviljas kommer från Socialstyrelsen under våren.

Överenskommelserna inom civilt försvar ska stärka regionens krisberedskapsplanering. Här ligger föreslagna åtgärder inom området på 14,3 miljoner kronor.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.

Kontakter

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet: 072 – 217 32 78
Björn Larsson, ekonomichef Region Uppsala: 070 – 611 46 70

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsala först med ny metod för kartläggning av språkmiljön för yngre barn med funktionsnedsättningar9.5.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum