Lantbrukarnas Riksförbund

Rimligare artskyddsbestämmelser – men många problem kvarstår

Dela

LRF ser positivt på regeringens förändring av artskyddförordningen men anser att fler förändringarna inte innebär någon långsiktig lösning för skogsägarnas problem.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Artskyddsförordningen har tidigare inneburit att alla fågelarter haft ett lika strikt skydd som de allra mest sällsynta arterna i Sverige. Genom förändringen försvinner de mycket långtgående förbuden att påverka fåglars fortplantningsområden och viloplatser. Oavsiktliga skador och störningar på fåglar orsakade av jord- och skogsbruk bör nu inte heller ses som förbjudna. Regeringen gör dock inga förändringar kring de nationellt fridlysta arterna så som knärot som inneburit många förbud för skogsbruket.

- Det är bra, och helt nödvändigt att man skiljer bestämmelserna kring fåglar från de oftast sällsynta arter som finns i livsmiljödirektivet och som oftast behöver skyddas. Nu kommer inte skogsägare hindras från att bruka sin skog när det förekommer vanliga fåglar som inte påverkas nämnvärt av skogsbruket, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Regeringen har tidigare gett ett uppdrag till myndigheterna kring artskyddet och aviserat kommande förändringar i miljöbalken. Då kommer sannolikt skogsägares rätt till ersättning vid artskyddsintrång hanteras.

Paul Christensson fortsätter:

- Man har bara löst en del av problemen och artskyddet innebär fortsatt stora osäkerheter. Det är nu viktigt att skogsägare inte ska behöva gå till domstol för att få sin grundlagsskyddade ersättning. Skogsägare ska heller inte tvingas att bevisa rätten att bruka sin egen skog genom omfattande och kostsamma inventeringar.

- Regeringen behöver även förändra reglerna för de nationellt fridlysta arterna som ursprungligen skyddades för att undvika att de plockades. Många av de arterna är i själva verket inte hotade och det är inte rimligt, varken för staten eller den enskilde, med förbjud mot skogsbruk för arter som finns på miljontals platser i landet.

- När skogsbruk förbjuds till följd av enskilda artförekomster innebär det mindre resurser till att bevara natur med verkliga naturvärden. Ett alltför långtgående artskydd kan därför försvåra god och effektiv naturvård. Det motverkar dessutom skogsägares egen vilja till naturvårdsinsatser.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Krisstöd och biodrivmedelssatsning välkomnas av LRF21.6.2022 15:27:14 CEST | Pressmeddelande

I dag klubbade en enig riksdag igenom extrastödet på cirka 1,6 miljarder till animaliesektorn och växthusföretagarna. I morgon förväntas riksdagen ta beslut om de kompletterande delarna av stödpaketet. Om även onsdagens beslut klubbas igenom blir det totala stödpaketet 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. "Det är viktiga beslut för att Sverige även i framtiden ska kunna producera hållbara livsmedel", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF om Viltskadekommissionens rapport: Viktiga slutsatser som avgör vår framtida matförsörjning14.6.2022 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. "Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ge tydliga direktiv till flera myndigheter om att viltskadorna måste minska", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Allvarligt läge – Grönt näringslivsindex för animalieproducenterna fortsätter falla fritt7.6.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Läget för många av Sveriges bönder är fortsatt mycket ansträngt, visar LRFs konjunkturbarometer Grönt Näringslivsindex för andra kvartalet 2022. Totalindexet ligger kvar på rekordlåga nivåer vilket speglar en sammantaget negativ syn på den framtida konjunkturen bland företagarna i det gröna näringslivet. Tuffast är det för animalieproducenterna där var fjärde nu planerar minska sin produktion.

LRFs ordförande: Sverige behöver en uppdaterad livsmedelsstrategi för att säkra insatsvarorna5.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För fem år sedan tog Sveriges riksdag det historiska beslutet om en nationell livsmedelsstrategi. Syftet var att sätta fokus på att öka den svenska livsmedelsproduktionen och att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv. Men nu behöver den uppdateras. Det skriver LRFs ordförande Palle Borgström på Svenska Dagbladets debattsida idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum