Lantbrukarnas Riksförbund

Rimligare artskyddsbestämmelser – men många problem kvarstår

Dela

LRF ser positivt på regeringens förändring av artskyddförordningen men anser att fler förändringarna inte innebär någon långsiktig lösning för skogsägarnas problem.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Artskyddsförordningen har tidigare inneburit att alla fågelarter haft ett lika strikt skydd som de allra mest sällsynta arterna i Sverige. Genom förändringen försvinner de mycket långtgående förbuden att påverka fåglars fortplantningsområden och viloplatser. Oavsiktliga skador och störningar på fåglar orsakade av jord- och skogsbruk bör nu inte heller ses som förbjudna. Regeringen gör dock inga förändringar kring de nationellt fridlysta arterna så som knärot som inneburit många förbud för skogsbruket.

- Det är bra, och helt nödvändigt att man skiljer bestämmelserna kring fåglar från de oftast sällsynta arter som finns i livsmiljödirektivet och som oftast behöver skyddas. Nu kommer inte skogsägare hindras från att bruka sin skog när det förekommer vanliga fåglar som inte påverkas nämnvärt av skogsbruket, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Regeringen har tidigare gett ett uppdrag till myndigheterna kring artskyddet och aviserat kommande förändringar i miljöbalken. Då kommer sannolikt skogsägares rätt till ersättning vid artskyddsintrång hanteras.

Paul Christensson fortsätter:

- Man har bara löst en del av problemen och artskyddet innebär fortsatt stora osäkerheter. Det är nu viktigt att skogsägare inte ska behöva gå till domstol för att få sin grundlagsskyddade ersättning. Skogsägare ska heller inte tvingas att bevisa rätten att bruka sin egen skog genom omfattande och kostsamma inventeringar.

- Regeringen behöver även förändra reglerna för de nationellt fridlysta arterna som ursprungligen skyddades för att undvika att de plockades. Många av de arterna är i själva verket inte hotade och det är inte rimligt, varken för staten eller den enskilde, med förbjud mot skogsbruk för arter som finns på miljontals platser i landet.

- När skogsbruk förbjuds till följd av enskilda artförekomster innebär det mindre resurser till att bevara natur med verkliga naturvärden. Ett alltför långtgående artskydd kan därför försvåra god och effektiv naturvård. Det motverkar dessutom skogsägares egen vilja till naturvårdsinsatser.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald22.12.2022 10:28:30 CET | Pressmeddelande

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid14.12.2022 13:25:19 CET | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum