Stockholms stad

Rinkebystråket invigs med gatufest

Dela

Rinkebys nya affärsgata med butiker, caféer och service står nu klar. Det ska firas med gatufest med musik och aktiviteter längs Rinkebystråket fredagen den 30 september klockan 14–19.

Omvandlingen av Rinkebystråket från genomfartsväg till levande affärsgata startade 2013. Satsningen är ett samarbete där Familjebostäder byggt handelsplatsen med 3700 kvadratmeter butiksyta i paviljonger på båda sidor om gatan. Staden har byggt om gatan till en trafiksäker stadsmiljö med trottoarer, träd och planteringar.

- Det känns mycket roligt att det nu är dags att inviga det efterlängtade Rinkebystråket. Det är ett modernt gaturum med smarta lösningar för trafikseparering och en gatustruktur som bidrar till att skapa en levande, attraktiv stadsmiljö, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Festen startar med officiell invigning klockan 14.00 på Bytorget (norra Rinkebystråket) med tal av Ann-Margarethe Livh (V), demokrati- och bostadsborgarråd och styrelseordförande för Familjebostäder och Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknad- och idrottsborgarråd. Därefter uppträder Cherrie, Nassim Al Fakir, Tensta Gospel’s Joyful Noise, dj Choco Canel med flera. Längs Rinkebystråket ordnas aktiviteter hela eftermiddagen och butikerna har tävlingar och erbjudanden.

Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) finns på plats i tält på Rinkebystråket för att visa och diskutera stadsutveckling i Rinkeby.

Om Rinkebystråket:
Längs Rinkebystråket har paviljonger byggts med lokaler för handel, kultur och nöjen. Idag finns sex restauranger och caféer, åtta butiker, två frisörer, ett gym, en bank, en skräddare/kemtvätt, medborgarkontor och tv-redaktion. Gatan har byggts om med breda trottoarer, nya träd och planteringar vilket ger gott om utrymme för gående. Två torg har även skapats längs gatan. Gång- och cykelbroarna har bytts ut till nya, öppnare broar i något högre höjd än tidigare.

Rinkebystråket är en del av Vision Järva 2030 och ett av de första projekten som realiseras inom denna vision

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum