BIL Sweden

Risk för dikeskörning för klimatpolitiken

Dela

Var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil. Sverige tillhör de länder där utvecklingen går fortast, vi är bäst i EU och på en tredje plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar. Tyvärr ser vi att den positiva utveckling nu kommer att bromsas upp på grund av de förändringar som införs under våren. Det finns därmed en stor risk att vi inte når våra klimatmål.

Regeringen och samarbetspartierna genomför under året en rad förändringar som kommer att få negativa konsekvenser för marknaden för personbilar och lätta lastbilar i Sverige och framför allt för laddbara bilar. Det handlar om både förändringar i Bonus-malussystemet och förmånsbeskattningen. 

- Regeringen och samarbetspartierna vill att Bonus-malussystemet ska vara det miljöstyrande styrmedlet och inte förmånssystemet. Det är också förklaringen till att den tillfälliga nedsättningen av förmånssystemet redan har slopats och att man höjer förmånsvärdena för att kunna likställas med kontant lön. Tyvärr kompenseras inte dessa förändringar fullt ut i Bonus-malussystemet. Visserligen höjer man bonusen för elbilar från 60 000 kronor till 70 000 kronor, samtidigt som bonusen för laddhybrider sänks med i genomsnitt 10 000 kronor. Trots att det är laddhybriderna som är inkörsporten för elektrifieringen av fordonsflottan. Försvårar man samtidigt för företagen som via sina förmånsbilar driver omställningen och står för köpen av 75% av alla laddbara fordon så kommer vi att tappa fart i klimatomställningen, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- Regeringen har dessutom valt att begränsa bonusen för de som väljer en elbil som tjänstebil, med hänsyn till EU:s statsstödsregler. Men här håller regeringen fast vid något som inte längre gäller. Klimatbonusen är inte att betrakta som statsstöd enligt EU-kommissionen, fortsätter Mattias Bergman.

- Förutom att alla ska kunna få ta del av hela bonusen, oavsett om det är en privatperson eller en juridisk person så bör en ny tillfällig nedsättning av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar införas. Det är viktigt att vi stimulerar den nya tekniken ytterligare ett par år. Sverige är en liten bilmarknad och konkurrensen om de laddbara bilarna är tuff. Just nu är efterfrågan större i Europa än utbudet vilket gör att det finns en risk att andra EU-länder med bättre styrmedel blir tilldelade de laddbara bilarna. Fordonsindustrin delar regeringens klimatmål och har i BIL Swedens färdplan för personbilar tillsammans med Fossilfritt Sverige tydligt pekat hur vi kan nå 70%-målet, men med dessa förändringar i styrmedlen så tar regeringen bort förutsättningarna att nå våra nationella mål, säger Mattias Bergman.

- Häromdagen presenterade regeringen propositionen om justerade beräkningar av bilförmån. Vi kan tyvärr konstatera att regeringen inte har valt att lyssna på remissinstansernas kritik. Det är bara genom ett nära samarbete mellan industrin och regeringen där produkter, laddinfrastruktur och styrmedel går i takt vi kan klara av detta och undvika dikeskörning, avslutar Mattias Bergman.

Kontakter

Om

BIL Sweden
BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Uppgång på fordonsmarknaden i maj efter kraftig minskning i fjol1.6.2021 14:27:00 CEST | Pressmeddelande

- I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. - Den

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april3.5.2021 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

- I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktions-kapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider - Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i

Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet1.4.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

- I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent. Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar - Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt 10 000 kronor medan bonusen för elbilar ökar från 60 000 till 70 000 kronor. Dessa förändringar har till stor del bidragit till att laddhybridskunden valt att tidi

Svag ökning av nya personbilar i februar1.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i februari med 5,3 procent jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader uppgår personbilarnas ökning till 12,8 procent. Årets ökning är väntad eftersom registreringssiffrorna i januari och februari ifjol var dämpade efter rekordregistreringar i december 2019 inför fordonsskattehöjningen 1 januari 2020. Personbilsregistreringarna under januari-februari i år är drygt sex procent lägre jämfört med snittet 2016-2020, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Fortsatt dämpad tillväxttakt av andelen laddbara personbilar - Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av fö

Andelen laddbara bilar i januari bromsar in1.2.2021 09:01:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent och med 83 procent för lätta lastbilar jämfört med januari ifjol. Ökningen förklaras främst av låga registreringssiffror i januari 2020 efter ett rekordstarkt december, orsakat av fordonsskattehöjningen 1 januari 2020 när WLTP infördes i Bonus-malussystemet. 2021 riskerar att bli ett mycket ryckigt fordonsår. Dels för att vi fortfarande är mitt uppe i Coronapandemin, som också starkt påverkade fordonsmarknaden under det andra kvartalet ifjol, dels för att flera styrmedelsförändringar träder i kraft under det första halvåret i år, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.Den kraftiga ökningen av registreringarna av elbilar och laddhybrider i slutet av förra året medförde att de laddbara bilarnas andel blev drygt 49 procent av nyregistreringarna i december. Andelen laddbara bilar har dock dämpats i januari och stannade på 33,5 procent jämfört med 30,7 procent ifjol. Den stora osäkerheten kring styrmedelsförändring

2020 ett coronapräglat fordonsår med rekordstark utveckling för laddbara bilar4.1.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Viktiga faktorer som påverkade 2020 Fordonsåret 2020 inleddes med en dämpad ekonomisk aktivitet. Under årets andra kvartal slog Coronapandemin till och drog in Sverige och världsekonomin i en allvarlig lågkonjunktur. Hårda restriktioner och nedstängningar av länder bidrog till ett betydande produktionsbortfall av fordon, samtidigt som efterfrågan mattades av. Årets nedgång ska ställas i relation till att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året för såväl personbilar som för lastbilar. Laddbara bilar ljus i mörkret Sverige uppvisar en mindre nedgång i nyregistreringarna av personbilar än majoriteten av övriga europeiska länder. Rekordstark uppgång för nya laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider. Ett trendbrott är att laddhybriderna nu är större än dieselbilarna. Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets nio första månader. Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat kraftigt under året. 2019 var Sverig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum