Afa Försäkring

Risk för färdolycksfall högst i Stockholm och Västerbotten – lägst i Kalmar

Dela

År 2019–2020 var risken för ett olycksfall på väg till eller från jobbet högst i Stockholms län, därefter kom Västerbottens län och lägst risk hade boende i Kalmars län. Cykelolyckor och fallolyckor är vanligast, men orsakerna skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring som listar statistik för antal färdolycksfall per 1 000 sysselsatta i alla län i Sverige.

Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå.
Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå.

– År 2019 till 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall i Sverige, Men det finns regionala skillnader i risken att drabbas av ett färdolycksfall. Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i vilka färdsätt man använder i de olika länen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på den normala färdvägen till eller från jobbet, med undantag av hämtning och lämning vid förskola, kan täckas av den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Arbetsskadeförsäkringen täcker inte skador orsakade i samband med framförande av trafikförsäkrade fordon, som exempelvis bilar eller motorcyklar, dessa ersätts i första hand av trafikskadeförsäkringen och därför inkluderas den typen av skador inte i denna rapport.

Högst risk för färdolycksfall i Stockholm – cykelolyckor vanligast

– Totalt var risken för ett färdolycksfall 2019–2020 högst i Stockholms län, med 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta. Därefter kom Västerbottens län med en risk på 2,1 färdolycksfall. Lägst risk hade boende i Kalmars län med 1,0 färdolycksfall per 1 000 sysselsatta, säger Emil Askestad.

– Orsakerna till färdolycksfallen skiljer sig också länen emellan. I storstadsregioner är cykelolyckor vanligast och i övriga landet är fallolyckor vanligast.

I rapporten listas alla län och statistiken visar antal färdolycksfall per 1 000 sysselsatta i de olika länen år 2019–2020.

Färdolycksfall vanligare inom vissa yrkesgrupper

I Stockholms län är det främst arbetande inom tjänstemannayrken, så som kontors- och kundserviceyrken och IT-utvecklare, som drabbas av färdolycksfall. Det är även vanligt att drabbas av färdolycksfall om man arbetar inom yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

”Jag tappade kontrollen och kraschade”

En man i åldern 26–35 år, supporttekniker inom IT, berättar om en cykelolycka på väg till jobbet:

”En fotgängare behövde gå över gatan så jag bromsade för att inte kollidera. Samtidigt så körde jag på blank is som ledde till att jag tappade kontrollen och kraschade.”

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:
Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå.
Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå.
Ladda ned bild
Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå.
Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå.
Ladda ned bild
Pressbild: Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm.
Pressbild: Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Succé för Byggbranschens Säkerhetspark – 2 000 elever har redan utbildats26.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Hittills har ungefär 2 000 studenter utbildats i parken där lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar kan gå utbildningen gratis. De som gått utbildningen hittills ger den toppbetyg och även detta läsår finns möjlighet för lärare och elever att gratis utbilda sig i parken.

Ny forskning om hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsan i kontaktyrken22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Illegitima arbetsuppgifter är sysslor som faller utanför en yrkesrolls arbetsbeskrivning eller kunde ha undvikits med en annan arbetsorganisation. Studier visar till exempel att lärare och vårdpersonal lägger alltmer tid på att dokumentera sitt arbete och att det kan bidra till stress och ohälsa. Constanze Leineweber, vid Stockholms universitet, tilldelas 4 000 000 kronor för att undersöka förekomsten av illegitima arbetsuppgifter och deras hälsoeffekter i kontaktyrken och andra yrken.

Skyddshandskar på jobbet kan orsaka eksem för vårdanställda13.9.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom vården och för arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete. Även yrkesgrupper inom restaurang och storkök, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att huden reagerar på materialet i skyddshandskarna eller att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete utsätts för kemikalier – kan ge eksem13.9.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete samt inom vården. Även yrkesgrupper inom restaurang- och storköksarbete, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet eller av att huden reagerar på materialet i skyddshandskar, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum