Umeå kommun

Risk för trängsel när gästerna återvänder till krogen

Dela

Miljö-och hälsoskydd genomförde under förra veckan trängselkontroller på ett 30-tal lunchverksamheter samt under helgen kvälls-och nattinspektioner på ett 15-tal restauranger och snabbmatsställen i Umeå. Det är tydligt att trängseln på uteställena har ökat sedan förra månaden.

– Vi upplever att det överlag fungerar bra på lunchställena med trängsel. Men det är stor skillnad när det gäller kroglivet nu jämfört med i slutet av april. För en månad sedan när Miljö-och hälsoskydd gjorde de första trängselkontrollerna var det nästan ödsligt på stan och en överväldigande del av restaurangerna hade väldigt få gäster. Vid helgens tillsyn kunde vi konstatera att gästerna återvänt till krogarna och då framför allt till uteserveringarna, säger Jenny Wallin, chef för livsmedelssäkerhet på Umeå kommun.

Det fina vädret har bidragit till att fler gäster söker sig till uteserveringarna. De restauranger som öppnade uteserveringar tidigt och även fick gäster under våren har hunnit anpassa verksamheten enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Nu fördelas de ökande antalet kroggäster på fler verksamheter och rutinerna testas även på dessa ställen.

Bryter mot social distansering

– Det är oroväckande att många väljer att inte följa rådet om social distansering genom att gå ut och festa tillsammans, ofta i ganska stora sällskap. Restaurangens möblering ändras, stolar och bord flyttas ihop för att alla ska få plats. Verksamheterna har överlag vidtagit förebyggande åtgärder men det finns fortfarande behov av förbättringar för att minimera risken för smittspridning, säger Jenny Wallin.

– Inte minst är det en utmaning att hantera gäster med högre grad av berusning vilket innebär att en verksamhet som fungerar väl tidigt på kvällen kan få problem vid midnatt. Det behövs helt enkelt mer resurser och planering för att behålla strukturen även senare under kvällen, fortsätter Jenny Wallin.

Tillsyn i samverkan med Smittskyddet

Tillsynen ute på restaurangerna utförs i samverkan med Smittskyddsenheten på Region Västerbotten. Om verksamheten inte lever upp till kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrifter så påtalar inspektörerna bristerna till den som driver verksamheten samt rapporterar dessa till Smittskyddsenheten. Bristerna följs upp vid kommande tillsyn.

– Vi har i dagsläget ingen möjlighet att fatta beslut om påbud eller förbud men vi upplever att krogarna i Umeå överlag är lyhörda för våra synpunkter och vidtar åtgärder. Ibland kan det behöva göras i flera steg, säger Jenny Wallin.

Nytt lagförslag från 1 juli 

Det finns ett nytt lagförslag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som bland annat innebär att kommunen får tillsynsansvar och befogenheter att fatta beslut om påbud och förbud. Om lagförslaget blir verklighet börjar det gälla från 1 juli 2020 och fram till årsskiftet.

För mer information:
Jenny Wallin
Chef livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
Umeå kommun
090-16 16 51
jenny.wallin@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum