Läkemedelsverket

Riskvärdering, kunskapsdelning och anonymitet ska förbättra tillsynen av apotek

Dela

På uppdrag av regeringen utvecklar Läkemedelsverket löpande sin tillsyn av apoteken. Sedan 2016 har man bland annat tydliggjort kriterierna för den riskbaserade tillsynen, förbättrat kunskapsöverföring till apoteksaktörerna samt startat utveckling av en tjänst för att lättare kunna anmäla avvikelser på apotek anonymt.

Tillsynen av apotek finansieras via avgifter och bedrivs både genom inspektioner på plats och administrativ tillsyn. Syftet med tillsynen är att alla apotek ska följa gällande regelverk för att garantera kvalitet och säkerhet för patienten.

Apoteksmarknaden har utvecklats mycket sedan omregleringen genomfördes 2009. Främst har antalet apotek ökat med ca 40%, från drygt 900 till över 1400 apotek. Allt fler apoteksaktörer bedriver idag e-handel och utvecklar digitala tjänster för sina kunder.

- Vi bedömer att vår egen tillsyn och apotekens verksamhet överlag fungerar bra. Vid omregleringen 2009 gick vi från att ha tillsynsansvar över en enskild aktör till flera hundra på några år, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverket. Vi lär oss hela tiden nya saker, något som vi vill omsätta i utveckling av regelverk och en ständigt förbättrad tillsyn.

Myndighetens mål är att inspektera 10% av apoteken varje år. Utöver tillsynsinsatser håller Läkemedelsverket regelbundet dialog och utbildning för läkemedelsansvariga på apoteken. Här har man goda möjligheter att föra tillbaka lärdomar från tillsynsarbetet till aktörerna.

- Tillsynen av apoteken ska vara riskbaserad. Då gör den mesta möjliga nytta för patienten och är resurseffektiv, säger Annika Babra. Inom detta regeringsuppdrag har vi bland annat utvecklat kriterierna för hur vi riskbedömer olika verksamheter.

Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att vidareutveckla tillsynen över apoteken, vilket har resulterat i en rad förändringar som redan har genomförts eller som ligger till grund för framtida tillsynsplanering;

  • Tillgängliggöra resultaten från tillsynen för att öka kunskapen hos alla aktörer och därmed förebygga upprepning av vanliga avvikelser.
  • Uppföljningen av tillsynen ska tillsammans med annan kunskapsinsamling ligga till grund för ett strukturerat, riskbaserat arbetssätt.
  • Göra det lättare att anmäla avvikelser anonymt.
  • Införliva utbildning och dialog med aktörerna, som en del i tillsynsarbetet.
  • Öka antalet inspektioner, med målet att årligen inspektera minst 10% av öppenvårdsapoteken.
  • Följa branschens utveckling inom främst e-handel och digitala tjänster.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket varnar för kvicksilver i sex hudblekande krämer20.1.2020 10:55:00 CETPressmeddelande

Efter att miljöinspektörer i Malmö vid kontroll i butik hittat hudkrämer som innehåller kvicksilver varnar Läkemedelsverket konsumenter från att köpa krämerna. Krämerna används för att bleka huden. Kvicksilver lagras i kroppen, och kan ge allvarliga skador på bland annat njurarna och nervsystemet. Kvicksilver är ett förbjudet ämne i kosmetiska produkter och produkterna får inte säljas i Sverige och EU.

Systematiskt genomförda nytta/risk-bedömningar av läkemedel som används off label riskerar skada förtroendet för godkännandesystemet18.12.2019 11:02:44 CETPressmeddelande

Separata processer med andra krav på underlag och evidensnivå än de som krävs vid godkännande av läkemedel riskerar skada förtroendet för det regulatoriska godkännandesystemet. Läkemedelsverkets rekommendation är därför att i nuläget inte ta fram en ny modell för nytta/risk-bedömningar av vissa läkemedel använda utanför godkänd indikation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum