Umeå kommun

Rivningslov till sex stugor runt Nydalasjön

Dela

Nydalasjöns friluftsområde är ett av Umeås mest välbesökta. 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet. Den ligger till grund för de åtgärder som görs runt sjön. Nu har rivningslov för ytterligare sex av Nydalastugorna beviljats för att öka möjligheten att komma nära sjön och skapa flera platser att njuta av.

Stuga nummer 94 vid Nydala är en av stugorna som kommer att rivas.
Stuga nummer 94 vid Nydala är en av stugorna som kommer att rivas.

Umeå kommun tog 1983 beslut om att stugorna runt Nydala skulle rivas. Då fanns det 141 stugor runt sjön. Idag finns det 44 stugor, varav 31 är kommunägda. 

12 stugor togs bort 2021

Tidigare har rivningslov för tretton stugor givits av Bygglov under 2021, varav 12 revs under 2021. Gator och parker har också börjat göra i ordning tomterna. Byggnadsnämnden har nu beviljat rivningslov för ytterligare sex stugor.

–  Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller stugorna runt Nydala. Det finns kulturhistoriska värden och det finns värden i att göra området mer tillgängligt. I takt med att staden växer kommer fler att nyttja området, och åtgärder krävs för att göra det möjligt. Att göra i ordning stugor och fylla dem med verksamheter och ta bort stugor som har förfallit är en sådan åtgärd, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

14–17 stugor rustas upp

I översiktsplanen för Nydala som beslutades av kommunfullmäktige 2012 finns ett mål om att Nydalasjöns strandlinje ska bli tillgänglig för så många som möjligt. När en stuga rivs, kommer tomten inventeras och göras mer tillgänglig för allmänheten i form av stigkopplingar utmed sjön, utsikter, plats för gemenskap, aktivitet eller vila.

Planen är att bevara och rusta upp eller bygga om 14–17 av de kommunala stugorna. De ska främst göras tillgängliga för föreningar och andra som bedriver verksamhet som passar på platsen. 1–2 stugor per år ska rustas per år.

Bifogat pressmeddelandet finns en bilaga med karta och bilder på stugor som fått rivningslov idag. Mer information om åtgärderna runt Nydalasjön finns på www.umea.se/nydalautveckling

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Stuga nummer 94 vid Nydala är en av stugorna som kommer att rivas.
Stuga nummer 94 vid Nydala är en av stugorna som kommer att rivas.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum