Europaparlamentet

Roberta Metsola vald till Europaparlamentets nya talman

Dela

På tisdagen valde ledamöterna Roberta Metsola (EPP, Malta) till Europaparlamentets talman fram till 2024. Hon fick 458 röster i den första omröstningsomgången.

Roberta Metsola vann valet i den första omröstningsomgången efter att ha fått en absolut majoritet av de giltiga rösterna - 458 röster av det totala röstantalet 690. Totalt kandiderade tre ledamöter till posten som ny talman, inklusive svenska Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet. Innan omröstningen drog Kosma Złotowski (ECR, Polen) tillbaka sin kandidatur, vilket innebar att antalet kandidater minskade till tre.

Roberta Metsola kommer nu att leda Europaparlamentet under andra halvan av den nuvarande mandatperioden, fram tills att ett nytt parlament ska bildas efter EU-valet 2024.

Omröstningsresultat

Roberta Metsola (EPP, Malta) 458
Alice Bah Kuhnke (De gröna/EFA, Sverige) 101
Sira Rego (Vänstern, Spanien) 57

Totalt antal avgivna röster: 690

Blanka eller ogiltiga röster: 74

Absolut majoritet: 309 röster

Vem är Roberta Metsola

Roberta Metsola föddes på Malta 1979 och har varit Europaparlamentariker sedan 2013. Hon valdes till förste vice talman i november 2020 och var Europaparlamentets tillförordnade talman efter att tidigare talman David Sassoli avled den 11 januari i år. Hon blir Europaparlamentets tredje kvinnliga talman, efter fransyskorna Simone Veil (1979-1982) och Nicole Fontaine (1999-2002). Hon är också Europaparlamentets yngsta talman någonsin.

I sitt tal till kammaren omedelbart efter att hon valts tackade Roberta Metsola ledamöterna för deras förtroende och sa:

”Det första jag vill göra som talman är att tänka på David Sassolis arv: han var en kämpe, han kämpade för Europa och för oss, för detta parlament. [...] Jag kommer att hedra David Sassoli som talman genom att alltid stå upp för Europa, för våra gemensamma värden som demokrati, värdighet, rättvisa, solidaritet, jämlikhet, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.”

”Jag vill att människor ska återfå en känsla av tro och entusiasm för vårt projekt. [...] Kära européer, under de kommande åren kommer människor i hela Europa att vända sig till vår institution för ledarskap och för att få vägledning, medan andra kommer att fortsätta att testa gränserna för våra demokratiska värden och europeiska principer. Vi måste slå tillbaka mot det EU-kritiska narrativ som så lätt och snabbt får fäste. Desinformation och felaktig information, som förstärkts ytterligare under pandemin, ger bränsle åt enkel cynism och billiga lösningar i form av nationalism, auktoritärt styre, protektionism och isolationism”, tillade hon.

Talman Roberta Metsola underströk att: ”Europa handlar om raka motsatsen. Det handlar om att vi alla ska stå upp för varandra och föra våra folk närmare varandra. Det handlar om att vi alla ska försvara de principer som våra grundande mödrar och fäder la fast och som ledde oss från krigets och förintelsens aska till fred, hopp och välstånd. För tjugotvå år sedan valdes Nicole Fontaine till talman 20 år efter Simone Veil. Det kommer inte att dröja ytterligare två decennier innan nästa kvinna står här”, sa hon.

En fullständig version av talmannens tal finns här.

Presskonferens

Klockan 12.00 höll Europaparlamentets nya talman Roberta Metsola en presskonferens i Strasbourg. Här kan du se presskonferensen i efterhand.

Kandidaternas presentationer före omröstningen

De fyra talmanskandidaterna höll korta presentationer av sina kandidaturer före den första omröstningsomgången. Du kan se deras respektive tal igen här eller genom att klicka på deras namn:

Roberta Metsola (EPP, Malta)
Alice Bah Kuhnke (De gröna/EFA, Sverige)
Sira Rego (Vänstern, Spanien)

Mer om Europaparlamentets talman

Talmannen har ett brett spektrum av verkställande och representativa befogenheter, i enlighet med artikel 22 i arbetsordningen. Utöver de uppgifter som uttryckligen anges i artikeln omfattar talmannens roll ”alla nödvändiga befogenheter för att utöva ordförandeskapet vid alla parlamentets överläggningar och se till att de genomförs på ett korrekt sätt”. De beslut som har säkerställt att Europaparlamentet har kunnat fungera smidigt sedan covid-19-pandemin bröt ut är ett viktigt exempel på detta.

I artikel 14 i fördraget om Europeiska unionen anges att Europaparlamentet väljer sin talman bland sina ledamöter. Sedan det första allmänna direkta valet till Europaparlamentet 1979 har varje talman en mandatperiod på två och ett halvt år, som dock kan förnyas. Detta innebär att det normalt finns två talmän under varje mandatperiod. Det har funnits 31 talmän sedan Europaparlamentet inrättades 1952, varav 17 har tjänstgjort sedan 1979.

Mer information

Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Electing the European Parliament's President

Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum