Röd, gul, grön eller blå? Fler använder sig av färganalyser i HR-arbetet

Dela

PulsAnalys AB heter företaget som utvecklade ett eget verktyg för personanalyser inom HR, ledarskap, teambuilding och rekrytering. Verktygets utgångspunkt vilar på den så kallade DiSC- teorin som utvecklades av William M. Marston redan på 1920-talet, men som nyligen fått ett rejält uppsving tack vare Thomas Eriksons bok ”Omgiven av idioter”.


Vad har ett stort spelbolag och en leverantör av avancerad medicinsk utrustning på Åland gemensamt? Jo, precis som så många andra använder de sig idag av PulsAnalys för att tillgodose sin personals och ledningsgrupps behov och för att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Nyttan med PulsAnalys har visat sig vara både större lönsamhet samt glädje och lojalitet på jobbet.

Med huvudkontoret baserat i Stockholm har PulsAnalys AB, som ägs och drivs av VD Mia Wernersson, på senare år expanderat sitt upptagningsområde och finns idag representerat i större delen av Sverige samt utomlands, inte minst i Kina. Det är dock just det åländska samarbetet som nu växt lavinartat och flera av öns storföretag använder numera verktyget.

Färger visar vilka vi är
Själva DiSC-teorin bygger på att man med hjälp av fyra olika färger skapat en förklaringsmodell för människors olika beteendemönster och motivationsfaktorer. Ordet DiSC är en sammanslagning av de olika beteendefaktorerna dominance, influence, steadiness och conscientiousness. Dominance, som getts färgen röd, kännetecknar en dominant, rak och snabb person som gärna fattar egna beslut. Influence, gul, kännetecknar i sin tur en utåtriktad, konversabel och intuitiv person som gärna deltar i den sociala samvaron. På liknande sätt kännetecknar steadiness, grön, den empatiske och lojala vännen och conscientiousness, blå, den samvetsgranne perfektionisten.

Vad händer t.ex. om en snabb röd person ber en lite mer eftertänksam grön person om en tjänst? Har de samma ingångsbild av hur och när tjänsten skall göras? Kan här uppstå en konflikt? Att lösa denna typ av potentiella missförstånd och skapa förståelse för de olika personlighetstyperna är en av DiSC-teorins främsta uppgifter och styrkor.

Många användningsområden
DiSC-teorin, eller PulsAnalysen, har en rad olika tillämpningsområden i sammanhang där man snabbt behöver skaffa sig en bild av en persons mjuka värden. Exempel på sådana är inom ledarskapsutveckling, teambuilding, rekrytering, förändringsarbeten inom organisationer samt, inte minst, i personligt utvecklingssyfte.

Hur ser då framtiden ut?
Alltfler företag inser idag nyttan med att personalen utgör den stora källan till lönsamhet. Trivs man på jobbet så utför man också ett bättre arbete, vilket leder till högre vinster. Detta är en ekvation som alla företag måste ta ställning till. HR är på frammarsch och öppnar både ögon och dörrar för framtiden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

PulsAnalys AB
www.pulsanalys.se
11850 Stockholm

http://www.pulsanalys.se

PulsAnalys - vår vision: Att med enkla verktyg öka förståelsen mellan medarbetare och chefer. Därigenom höjs motivationen och effektiviteten, vilket leder till ökade vinster.

PulsAnalys är ett personprofilverktyg baserat på DiSC-teorin och PulsAnalys AB äger de internationella rättigheterna för systemet.

PulsAnalys AB grundades i mitten på 1990-talet av Robert Mellin och är ett svenskt företag som även arbetar internationellt. I dag ägs och drivs företaget av Mia Wernersson. PulsAnalys AB arbetar med att tillhandahålla analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av ledarskap inom olika branscher.

PulsAnalys AB arbetar med långsiktig och hållbar personlig utveckling med kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. PulsAnalys styrka är enkelhet, tydlighet och snabbhet.

Följ PulsAnalys AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.