Stockholms stad

Röd tråd viktig för hyllat lärarlag

Dela

För några år sedan samarbetade två lärare på Matteusskolan om en kurs som var tre veckor lång. Numera involverar de två lärarna fler kollegor och planerar för hela terminer. Stockholms stad prisar lärarlagets samarbete.

Claes Järlfors, Annie Lind, Maria Bergström, Maria Becker, Suzanne Sundbom och Peter Arkbåge. Saknas på bilden gör Emma Grönli. Foto: Pelle Mårtenson.
Claes Järlfors, Annie Lind, Maria Bergström, Maria Becker, Suzanne Sundbom och Peter Arkbåge. Saknas på bilden gör Emma Grönli. Foto: Pelle Mårtenson.

Det hyllade lärarlaget på Matteusskolan består av Peter Arkbåge, Emma Grönli, Annie Lind, Suzanne Sundbom, Maria Bergström, Maria Becker och Claes Järlfors. De hyllas av juryn för att de bland annat ”skapat en tydlighet för eleverna” och för att de ”genom sitt starka samarbete utvecklat en tydlig röd tråd och likvärdighet i SO-ämnet”.  

- Det är magiskt att få en sån här utmärkelse. Jag skrek rakt ut när vi fick beskedet, säger Claes Järlfors, förstelärare i SO   

- Vi är ett arbetslag i SO som tycker om att arbeta tillsammans och det är roligt att det uppmärksammas, säger Maria Becker, förstelärare i SO. 

Tre veckor blev hela terminer

Claes Järlfors och Maria Becker började arbeta tillsammans för några sedan då de stod inför en tuff utmaning. De skulle ta över en årskurs och började samarbeta om en kurs som var tre veckor lång. Sedan dess har samarbetat utvecklats. I dag planerar de hela terminer tillsammans och involverar många kollegor.  

- En röd tråd är viktig. Elever och vårdnadshavare ska kunna känna igen sig. Det ska vara lätt att veta vad vi jobbar med för tillfället och övergångarna mellan olika stadier ska vara smidiga, säger Maria.  

- Det här är skolutveckling på riktigt. Vi har eleven i centrum och samarbetar för att vi vill, ingen säger att vi måste. Skolledningen litar på oss och uppmuntrar oss, säger Claes.  

Kung i klassrummet och struktur 

Det hyllade lärarlaget arbetar tillsammans i en gemensam struktur med planeringar, presentationer och uppgifter i Teams. Tydlighet gentemot elever, vårdnadshavare, elevhälsoteam och ledning är centralt. Den gemensamma strukturen gör också att kollegorna inom lärarlaget kan lära av varandra.  

 - Struktur och planering kan låta fyrkantigt men det ger oss utrymme att ta ut svängarna också. När jag undervisar om franska revolutionen är jag kung och klassen är undersåtar. Sen växlar rollerna. Det blir som ett rollspel i klassrummet, säger Maria.  

- Det där har jag tagit till mig. Numera agerar jag också kung i mitt klassrum ibland, säger Claes.  

Vinnande tips

Lärarlaget på Matteusskolan delar med sig av tips till andra lärare som vill börja samarbeta.    

  1. Börja i liten skala. Vi började med en kurs som skulle vara i bara tre veckor.  
  2. Prata med varandra och utvärdera löpande. Vi pratar med varandra varje dag och skruvar på innehållet i vår undervisning då och då. 
  3. Se fördelarna. Du kan bli friare i din undervisning när du planerat den med andra.  

Motiveringen

SO-laget på Matteusskolan har genom sitt starka samarbete utvecklat en tydlig röd tråd och likvärdighet i SO-ämnet årkurs 4 - 9. Tillsammans har de utformat gemensamma ämnesplaneringar, material, uppgifter och bedömningsmallar. Samarbetet har frigjort tid för att kunna diskutera undervisningens innehåll och arbetssätt i detalj, förändra och anpassa utifrån elevernas behov. Samarbetet har skapat en tydlighet för eleverna, de vet vad som förväntas av dem.  

Genom att kontinuerligt diskutera vad tyngdpunkterna skall ligga på i de olika årskurserna blir det en tydlig progression inom ämnet och är en väg för att hantera den stoffträngsel vad gäller centralt innehåll som finns i SO- ämnet.  

Det finns ett tydligt vi-perspektiv i lagets samarbete vilket skapar en trygghet både för lärare vad gäller undervisning och bedömning och för elevernas förståelse och lärande. 

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef.

Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. 

Siffror om lärare och rektorer

Ungefär 9 200 personer är anställda som lärare inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Det finns cirka 7 100 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.

Det finns cirka 130 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.

Det finns 26 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.

Kontakt

Claes Järlfors, förstelärare, telefon 08-508 44 140 och claes.jarlfors@edu.stockholm.se

Maria Becker, förstelärare, telefon 08-508 44 140 och maria.h.becker@edu.stockholm.se

 

Nyckelord

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Ring 08 - 508 333 00 eller maila: info.utbildning@edu.stockholm.se

Kommunikationschef: Sofia Oliv telefon 08-508 33 331 eller sofia.oliv@edu.stockholm.se.

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Bilder

Claes Järlfors, Annie Lind, Maria Bergström, Maria Becker, Suzanne Sundbom och Peter Arkbåge. Saknas på bilden gör Emma Grönli. Foto: Pelle Mårtenson.
Claes Järlfors, Annie Lind, Maria Bergström, Maria Becker, Suzanne Sundbom och Peter Arkbåge. Saknas på bilden gör Emma Grönli. Foto: Pelle Mårtenson.
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum