Röda korset

Röda Korset kommenterar riksdagsbeslutet om Sveriges nya migrationslagstiftning

Dela

Idag beslutade Sveriges riksdag om Sveriges nya migrationslagstiftning. Beslutet innebär att Sverige från den 20 juli får en restriktiv lagstiftning med tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsningar i rätten till familjeåterförening.

Foto: Roger Borgelid, Svenska Röda Korset
Foto: Roger Borgelid, Svenska Röda Korset

Den nya lagstiftningen kommer att innebära att korta tidsbegränsade, uppehållstillstånd, under genomsnittet i EU, blir norm. Flyktingar kommer att beviljas uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i 13 månader[1] och måste därefter ansöka om förlängning. Genomsnittet i övriga EU-länder är i fem år för flyktingar respektive tre år för alternativt skyddsbehövande.

– För den som har ett trauma från krig, tortyr eller flykt är chansen att läka god - men då måste man få avsluta sin flykt. Korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd – som de riksdagen har beslutat om idag - skapar en otrygghet som försvårar behandlingen av trauman från krig, konflikt eller flykt, säger Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade.

Den nya lagstiftningen innebär också att de höga kraven på försörjning och bostad för familjeåterförening permanentas.

– Försörjningskravet leder till att föräldrar och barn splittras under lång tid och att i första hand kvinnor och barn blir kvar i krigszoner och flyktingläger. Kvinnor drabbas också hårdare eftersom de generellt sett står längre ifrån arbetsmarknaden, säger Martin Ärnlöv generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Jämfört med det ursprungliga förslaget från den parlamentariska migrationskommittén ger lagen som beslutades om idag en lite bredare möjlighet till uppehållstillstånd av humanitära skäl för barn och vuxna med stark anknytning till Sverige.

– Röda Korset anser att de utvidgade möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl är nödvändiga för att undvika orimliga konsekvenser av en i övrigt mycket restriktiv lagstiftning. De som berörs är exempelvis mycket svårt sjuka eller traumatiserade barn och vuxna, människor som utsatts för övergrepp eller som spenderat en stor del av sin barndom i Sverige, säger Martin Ärnlöv.

Svenska Röda Korset har över 200 verksamheter för flyktingar, asylsökande och andra migranter runtom i Sverige och har länge följt svensk migrationslagstiftnings effekt på människor som söker asyl i Sverige. Sedan den tillfälliga utlänningslagen infördes 2016 har Röda Korset dokumenterat de humanitära konsekvenserna av lagstiftningen.

[1]Vad är skillnaden mellan flykting och alternativt skyddsbehövande?
Flykting är en person som enligt FN:s flyktingkonvention tvingas fly för att den har en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Alternativt skyddsbehövande är en person som löper risk att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Kontakter

Bilder

Foto: Roger Borgelid, Svenska Röda Korset
Foto: Roger Borgelid, Svenska Röda Korset
Ladda ned bild
Martin Ärnlöv. Foto: Kim Eldinadotter
Martin Ärnlöv. Foto: Kim Eldinadotter
Ladda ned bild
Anette Carnemalm. Foto: Ola Torkelsson, Röda korset
Anette Carnemalm. Foto: Ola Torkelsson, Röda korset
Ladda ned bild

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Den nya migrationslagstiftningen kommer att göra det svårare att behandla trauman från krig och flykt19.7.2021 07:09:40 CEST | Pressmeddelande

Imorgon träder Sveriges nya migrationslagstiftning i kraft. Den nya lagstiftningen innebär att korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och att begränsningarna i rätten till familjeåterförening permanentas. För den som vill återförenas med sin familj kommer det även fortsättningsvis att ställas höga krav på jobb och bostad – så kallade försörjningskrav – för att beviljas familjeåterförening.

Röda Korset kraftsamlar för medmänsklighet och ökad krisberedskap31.5.2021 12:33:13 CEST | Pressmeddelande

I går söndag avslutades Svenska Röda Korsets Riksstämma. Stämman valde Anna Hägg-Sjöquist till ny ordförande. Svenska Röda Korset ser med växande oro på att miljö- och klimatförändringar leder till att samhällen och människor drabbas av kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset Riksstämma antog därför ett uttalande för att belysa människors ökande utsatthet, särskild de som befinner sig på flykt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum