Röda korset

Röda Korset kraftsamlar för medmänsklighet och ökad krisberedskap

Dela

I går söndag avslutades Svenska Röda Korsets Riksstämma. Stämman valde Anna Hägg-Sjöquist till ny ordförande. Svenska Röda Korset ser med växande oro på att miljö- och klimatförändringar leder till att samhällen och människor drabbas av kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset Riksstämma antog därför ett uttalande för att belysa människors ökande utsatthet, särskild de som befinner sig på flykt.

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns över hela världen och bevittnar dagligen hur klimatkrisen drabbar människor på olika sätt.  Vi ser hur miljö- och klimatförändringarna redan idag ger upphov till mänskligt lidande. Människor som tvingas fly sina hem på grund av klimatförändringar ökar och katastrofer som går att härleda till situationen blir vanligare. Svenska Röda Korset är fast övertygat om att världens länder behöver göra allt som står i deras makt för att minimera miljö- och klimatförändringarna samt mildra dess humanitära konsekvenser.

I det arbetet ser vi att Sverige behöver vara en tydlig röst, och verka för kraftfulla åtgärder för förebygga och minska konsekvenserna av miljö- och klimatförändringarna. Svenska Röda Korset kommer tillsammans med andra aktörer verka för att möta de ökande humanitära behov som följer i klimatförändringarnas spår, i Sverige såväl som i andra länder.

Svenska Röda Korset är djupt oroat över en ökad utsatthet för människor som flytt till Sverige.

Riksdagen kommer snart att rösta om en ny migrationslagstiftning. De regler som föreslås riskerar slå hårt, inte minst mot barn, unga, kvinnor och utsatta grupper. Svenska Röda Korset vill se en migrationslagstiftning som värnar om och säkerställer människors grundläggande rättigheter. Det är också viktigt att barn och unga får komma till tals.

Svenska Röda Korset upplever nu allt starkare att de orimliga konsekvenserna som de senaste årens situation inneburit behöver mildras. Migrationslagstiftningen måste gå i en mer humanitär riktning. Rätten till familjeåterförening måste säkerställas och familjer som splittrats i krig, konflikt och på flykt ska kunna återförenas. De hinder som många gånger står i vägen för återförening måste undanröjas. Att leva med sin familj är en rättighet och det är avgörande för hälsa, rehabilitering och förutsättningar för etablering.

Det måste finnas en möjlighet att få stanna i Sverige om det finns särskilda humanitära skäl. Det kan handla om svårt sjuka eller traumatiserade personer, människor som utsatts för övergrepp eller vistats en stor del av sin barndom i Sverige.

Svenska Röda Korset har historiskt varit en viktig del av svenskt flyktingmottagande. Idag har vi verksamheter över hela landet och ett starkt lokalt engagemang som verkar för och med människor som flytt till Sverige. Vi ser brister i skyddsnätet, vi ser hur politiska beslut och hastigt ändrade lagar får stora konsekvenser för människor på ett konkret sätt i deras vardag.

I våra verksamheter möter vi föräldrar som inte fått träffa sina minderåriga barn på många år. Vi möter barnfamiljer och ensamkommande ungdomar som inte har mat för dagen eller tak över huvudet. Vi ger traumabehandling till människor som blivit torterade men som inte vet om deras uppehållstillstånd kommer att förlängas. Vi möter människor i behov av internationellt skydd som nekats detta. Vi ger medmänskligt stöd, bland annat i Sveriges samtliga förvar, till de många som känner stor fruktan för att utvisas till länder där det råder väpnad konflikt eller där det inte går att garantera grundläggande rättigheter.

Vi ser att en än mer restriktiv lagstiftning riskerar leda till en stor humanitär utsatthet för de människor vi möter i vårt arbete. Nu krävs krafttag för att säkerställa rättigheter och trygghet som annars riskerar att överges. Röda Korset kommer fortsätta vara en stark förespråkare för humanitet och medmänsklighet. I en tid där de humanitära behoven ökar krävs att vi alla lyfter blicken och värnar Sveriges humanitära grundsyn.

Kontakter

Bilder

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Stort intresse för Röda Korsets digitala första hjälpen-utbildningar 10.9.2021 14:45:00 CEST | Pressmeddelande

Drygt 40 procent av svenskarna upplever att de har otillräckliga kunskaper i första hjälpen, enligt en ny Sifo-undersökning. Nu satsar Röda Korset, som är världsledande inom första hjälpen-utbildningar, på att förändra sättet människor lär sig livräddning på, bland annat genom digitala lösningar och hittills har tusentals svenskar sökt sig till online-utbildningarna.

Sverige måste ge hållbart skydd för människor som flyr från Afghanistan1.9.2021 09:44:18 CEST | Pressmeddelande

Situationen i Afghanistan är extremt allvarlig. Sverige har sedan i mitten på juli stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock lever många människor i Sverige, varav många barn och unga, i stor ovisshet och osäkerhet om framtiden. Sverige måste nu kunna garantera att de grundläggande humanitära behoven tillgodoses för människor i denna utsatta situation, menar Svenska Röda Korset.

4 200 anhöriga saknas av personer i Sverige29.8.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 100 människor i Sverige information om vad som hänt nästan 4 200 anhöriga i utlandet. Många familjer till saknade personer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt – ett lidande som i många fall förlängts av covid-19. Samtidigt ställs ofta familjerna inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum